İslamda falçılığa münasibət
Müsəlmanlar > Fal-sehr-cadu > Fitvalar > Tədqiqatlar Tarix: 27 Kasım 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlum olduğu kimi, axır vaxtlarda fala baxmaq, cindarlıq və baxıcılıq çox yayılıb. Məsələyə dini cəhətdən nəzər yetirdikdə belə şeylərin düzgün olduğunu demək olar? Ümumiyyətlə İslamın buna münasibəti nədən ibarətdir?

İslam dinində fal və sehr qadağandır

Müsəlman cəmiyyətləri fal və sehr kimi mövzularda əcnəbi mədəniyyətlərin və inancların təsirə altına düşmüş, bu hallar get-gedə artmışdır. Şübhəsiz ki, burada insanın gizli olana, bilinməyənə qarşı hiss etdiyi marağın və gələcəkdə özü və ətrafı haqqında bilinməyənləri bilmək istəyinin böyük rolu vardır.

Belə işlərlə məşğul olan insanların ətrafında elm adamlarının və cəmiyyətdə müəyyən səviyyəyə gələnlərin olması çox maraqlıdır. Dolayısı ilə belə hadisələr biliyin azlığından deyil, həqiqi dini məlumat və düşüncə azlığından irəli gəlir. Bunları öyrənməyin yolu isə İslam dininin öyrənilməsi və öyrədilməsidir.

İslamda qeyb ağıl və hisslər vasitəsilə bilinməyən varlıq aləmi kimi göstərilir. Mütləq qeybi bilmək isə yalnız Allaha məxsusdur. Ondan başqası qeybi bilmədiyi kimi Hz.Peyğəmbər (s) də qeybi yalnız Allahın bildirməsilə bilmişdir.1

Mələklərin bilib insanların bilmədiyi, insanlardan birinin bilib digərlərinin bilmədiyi məsələlər kimi nisbi qeyb aləmi isə Allahın izni ilə insanlar tərəfindən bilinir. Qeyb aləmindən xəbər verən insanlar haqqında hədislərdə ağır və xəbərdaredici ifadələr işlədilir.2

Gələcək haqqında öyrənmək, bəxt və qisməti bilmək məqsədilə kart, qəhvə fincanı və noxuddan istifadə edərək, eyni zamanda ovuca baxaraq gələcəyi bildirməyə fal, həmin işlərlə məşğul olana falçı, kahin və ya medium (guya ruhlarla əlaqə yaradan) deyilir. İslam dinində cahiliyyə adətlərindən hesab edilən fal oxları ilə qismət axtarmaq qadağan edilmiş («Maidə» surəsi, 5/3), kahinlik və falçılığın bütün növləri haram buyurulmuşdur.3

Bəzi hədislərdə4 müəyyən dəlillərə əsaslanaraq müsbət şərhlərin uyğun qəbul edilməsinə baxmayaraq, ümidsizlik və uğursuzluq hisslərinə qapılmaq doğru hesab edilməmişdir. Ağıl və iradəsinin köməyi ilə insanı bu səbəblərə bağlı olmaqdan uzaqlaşdıran belə anlayışlar İslam dininə ziddir. Bunları kənarlaşdıran fal və falçılıq – duz falı, qəhvə falı, qurğuşun əritmək, ovuc falı, Quran və kitab falı dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir.

Falın növlərindən biri də ulduz və bürc fallarıdır. İslamda astronomiya elminə əhəmiyyət verilmiş, lakin səma cismlərinin hərəkətlərinə baxaraq bunlardan dünyadakı hadisələrin və insanların gələcəyi ilə bağlı nəticələr çıxarmaqla məşğul olan astrologiyaya isə müsbət yanaşılmamışdır. Çünki ulduz və bürc falı həm İslam dininin tövhid inancına, həm də “mütləq qeybi yalnız Allah bilir” kimi əsas prinsipə ziddir.

İslam dinində sonradan olacaq hadisələr haqqında “xəbər vermək” mənasında olan kəhanət də həmin səbəblərlə qadağan edilir, bunu edən insanlar (kahinlər) və onların dediklərinə inananlar haqqında cənnətə girməmək5 və ibadətlərin savabını qazanmamaq kimi6 ağır və qınanan ifadələr işlədilir.
Cindarlıq da qeybdən xəbər verməyin bir növüdür. Cin insanın hiss orqanları ilə bilinməyən, şüur və iradəyə sahib olan, ilahi əmrlərlə hərəkət edən varlıqdır. İnsanlar kimi Allaha ibadət etmək üçün yaradılan cinlər insanlarla müqayisədə fərqli xüsusiyyətlərə malik olsalar da, qeyb aləmini bilmirlər.7

Hədislərdə də cinlərlə bağlı təfsilatlı məlumat verilmir. Bilmək lazımdır ki, cinlər haqqında ayə və hədislərdə bildirilənlər xaricindəki məlumatlar qədim iran, türk və hind mədəniyyətlərindən keçmişdir.

Mömin Allahın icazəsi olmadan cin də daxil olmaqla, heç bir varlığın zərər verə bilməyəcəyinə inanmalı, cin və digər varlıqlardan gəlmə ehtimalı olan zərərlərdən Allaha sığınmalı, Quran oxumalı, İslama tam əməl etməlidir. Belə ki, Hz.Peyğəmbərimiz (s) cinlərin insana təsirinə qarşı «Ayətul-kürsi»ni və «Muavvizəteyn» adlanan «Fələq» və «Nas» surələrini oxumaqla bu məsələdə insanlara nümunə göstərmişdir.
Dilimizdə başda sehr, gözmuncuğu (dua kimi şeylər) taxmaq və cindarlıq kimi maddi-mənəvi vasitələrdən mənfi yöndə istifadə edərək bəzi məqsədləri həyata keçirmək səyi olaraq qiymətləndirilən sehr, ərəb dilində isə “sihr” sözü ilə ifadə edilir. Sehr isə magiya və hiylə yolu ilə insanları təsirə salaraq təbiət qanunlarına zidd hadisələr göstərməyə çalışmaq və insanları aldatmaq sənəti kimi bildirilir. Quranda Peyğəmbərə göndərilən vəhyin haqq olduğu, sehrlə heç bir əlaqəsinin olmadığı, Peyğəmbərlərin də sehrbaz hesab edilməyəcəyi bildirilmiş, sehirbazların yalançı olduqları qeyd edilmişdir.8

Sehr yeddi böyük günahdan biridir.9

Sehrin həqiqi olması və təsir dərəcəsi ilə bağlı müzakirələr bir kənara, İslam alimlərinin fikrincə, Allahın diləməsi xaricində bu heç kimə zərər verə bilməz. Müsəlmanın sehrlə məşğul olması və ya sehr etdirməsi haramdır. Sehrin təsirindən xilas olmaq üçün Allaha sığınmaq, ibadət və dua etmək, yoxsullara sədəqə vermək lazımdır.

QEYDLƏR

1) Bu yazı 27.11.2010-cu ildə www.islam.com.az saytının “Məqalələr” bölməsindən həmin saytın idarə heyətinin icazəsi ilə götürülmüşdür. Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

2) İslam dininin qeyb, qeyb aləmi, qeybi bilmək, sehr, cindarlıq, cinvurma, cadugərlik, fal və falçılıq kimi məsələlərə münasibəti ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı keçidlərə də baxmaq tövsiyə olunur:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2069.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2512.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/662.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/668.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/666.html

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. «Əraf» surəsi, 7/188; «Ənam» surəsi, 6/59. []
  2. Muslim, “Salam”, 125. []
  3. İbn Macə, “Taharət”, 122. []
  4. Buxari, “Tibb”, 42; Muslim, “Salam”, 110-119. []
  5. “Müsnəd”, III. 14. []
  6. Muslim “Səlam”, 33. []
  7. «Ənam» surəsi, 6/100, 116; «Hicr» surəsi, 15/27. []
  8. «Əraf» surəsi, 7/116; «Yunus» surəsi, 10/76-77, «Taha» surəsi, 20/69; «Zuxruf» surəsi, 43/30; «Zariyat» surəsi, 51/52. []
  9. Muslim “İman”, 144. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
7.410 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.998 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.727 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.495 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.512 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.665 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.541 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.334 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.558 dəfə oxundu
9 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.576 dəfə oxundu
10 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.435 dəfə oxundu
11 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.065 dəfə oxundu
12 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.832 dəfə oxundu
13 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.877 dəfə oxundu
14 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.967 dəfə oxundu
15 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.259 dəfə oxundu
16 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.857 dəfə oxundu
17 Hikmət 09.01.16 3.453 dəfə oxundu
18 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.959 dəfə oxundu
19 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.436 dəfə oxundu
20 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.676 dəfə oxundu
21 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.247 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 939 dəfə oxundu
23 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.663 dəfə oxundu
24 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.410 dəfə oxundu
25 Faiz 29.03.10 4.166 dəfə oxundu
26 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.401 dəfə oxundu
27 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.238 dəfə oxundu
28 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.051 dəfə oxundu
29 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.383 dəfə oxundu
30 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.319 dəfə oxundu
31 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.962 dəfə oxundu
32 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.855 dəfə oxundu
33 Qadınların döyülməsi 29.03.17 839 dəfə oxundu
34 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.278 dəfə oxundu
35 Vərdişlər 10.04.10 2.547 dəfə oxundu
36 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.736 dəfə oxundu
37 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.262 dəfə oxundu
38 Tağut 28.04.17 1.566 dəfə oxundu
39 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.641 dəfə oxundu
40 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.703 dəfə oxundu
41 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.031 dəfə oxundu
42 Vəhy 12.04.13 1.749 dəfə oxundu
43 Təsbeh 06.07.09 3.542 dəfə oxundu
44 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.238 dəfə oxundu
45 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.608 dəfə oxundu
46 İsra və Merac 02.04.16 1.096 dəfə oxundu
47 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.318 dəfə oxundu
48 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.293 dəfə oxundu
49 Qəndil 30.06.09 7.419 dəfə oxundu
50 Şəfaət 08.04.10 3.071 dəfə oxundu
51 Surroqat analıq 03.02.12 4.604 dəfə oxundu
52 Təvəssül 10.06.13 2.919 dəfə oxundu
53 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.490 dəfə oxundu
54 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.103 dəfə oxundu
55 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.408 dəfə oxundu
56 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.443 dəfə oxundu
57 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.154 dəfə oxundu
58 Donuz dərisi 02.11.09 3.153 dəfə oxundu
59 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.092 dəfə oxundu
60 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.410 dəfə oxundu
61 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.799 dəfə oxundu
62 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.174 dəfə oxundu
63 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.748 dəfə oxundu
64 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 34.559 dəfə oxundu
65 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.657 dəfə oxundu
66 Şəfaət inancı 08.02.11 2.828 dəfə oxundu
67 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.821 dəfə oxundu
68 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.841 dəfə oxundu
69 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.462 dəfə oxundu
70 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.415 dəfə oxundu
71 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.316 dəfə oxundu
72 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.501 dəfə oxundu
73 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.898 dəfə oxundu
74 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.922 dəfə oxundu
75 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.760 dəfə oxundu
76 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.498 dəfə oxundu
77 Dua 25.11.10 6.648 dəfə oxundu
78 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.952 dəfə oxundu
79 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.535 dəfə oxundu
80 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.989 dəfə oxundu
81 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.604 dəfə oxundu
82 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.785 dəfə oxundu
83 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.450 dəfə oxundu
84 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.466 dəfə oxundu
85 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.408 dəfə oxundu
86 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.345 dəfə oxundu
87 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.284 dəfə oxundu
88 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.439 dəfə oxundu
89 Şirk və küfr 14.07.11 3.307 dəfə oxundu
90 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.963 dəfə oxundu
91 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.934 dəfə oxundu