İslamda falçılığa münasibət
Müsəlmanlar > Fal-sehr-cadu > Fitvalar > Tədqiqatlar Tarix: 27 Kasım 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlum olduğu kimi, axır vaxtlarda fala baxmaq, cindarlıq və baxıcılıq çox yayılıb. Məsələyə dini cəhətdən nəzər yetirdikdə belə şeylərin düzgün olduğunu demək olar? Ümumiyyətlə İslamın buna münasibəti nədən ibarətdir?

İslam dinində fal və sehr qadağandır

Müsəlman cəmiyyətləri fal və sehr kimi mövzularda əcnəbi mədəniyyətlərin və inancların təsirə altına düşmüş, bu hallar get-gedə artmışdır. Şübhəsiz ki, burada insanın gizli olana, bilinməyənə qarşı hiss etdiyi marağın və gələcəkdə özü və ətrafı haqqında bilinməyənləri bilmək istəyinin böyük rolu vardır.

Belə işlərlə məşğul olan insanların ətrafında elm adamlarının və cəmiyyətdə müəyyən səviyyəyə gələnlərin olması çox maraqlıdır. Dolayısı ilə belə hadisələr biliyin azlığından deyil, həqiqi dini məlumat və düşüncə azlığından irəli gəlir. Bunları öyrənməyin yolu isə İslam dininin öyrənilməsi və öyrədilməsidir.

İslamda qeyb ağıl və hisslər vasitəsilə bilinməyən varlıq aləmi kimi göstərilir. Mütləq qeybi bilmək isə yalnız Allaha məxsusdur. Ondan başqası qeybi bilmədiyi kimi Hz.Peyğəmbər (s) də qeybi yalnız Allahın bildirməsilə bilmişdir.1

Mələklərin bilib insanların bilmədiyi, insanlardan birinin bilib digərlərinin bilmədiyi məsələlər kimi nisbi qeyb aləmi isə Allahın izni ilə insanlar tərəfindən bilinir. Qeyb aləmindən xəbər verən insanlar haqqında hədislərdə ağır və xəbərdaredici ifadələr işlədilir.2

Gələcək haqqında öyrənmək, bəxt və qisməti bilmək məqsədilə kart, qəhvə fincanı və noxuddan istifadə edərək, eyni zamanda ovuca baxaraq gələcəyi bildirməyə fal, həmin işlərlə məşğul olana falçı, kahin və ya medium (guya ruhlarla əlaqə yaradan) deyilir. İslam dinində cahiliyyə adətlərindən hesab edilən fal oxları ilə qismət axtarmaq qadağan edilmiş («Maidə» surəsi, 5/3), kahinlik və falçılığın bütün növləri haram buyurulmuşdur.3

Bəzi hədislərdə4 müəyyən dəlillərə əsaslanaraq müsbət şərhlərin uyğun qəbul edilməsinə baxmayaraq, ümidsizlik və uğursuzluq hisslərinə qapılmaq doğru hesab edilməmişdir. Ağıl və iradəsinin köməyi ilə insanı bu səbəblərə bağlı olmaqdan uzaqlaşdıran belə anlayışlar İslam dininə ziddir. Bunları kənarlaşdıran fal və falçılıq – duz falı, qəhvə falı, qurğuşun əritmək, ovuc falı, Quran və kitab falı dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir.

Falın növlərindən biri də ulduz və bürc fallarıdır. İslamda astronomiya elminə əhəmiyyət verilmiş, lakin səma cismlərinin hərəkətlərinə baxaraq bunlardan dünyadakı hadisələrin və insanların gələcəyi ilə bağlı nəticələr çıxarmaqla məşğul olan astrologiyaya isə müsbət yanaşılmamışdır. Çünki ulduz və bürc falı həm İslam dininin tövhid inancına, həm də “mütləq qeybi yalnız Allah bilir” kimi əsas prinsipə ziddir.

İslam dinində sonradan olacaq hadisələr haqqında “xəbər vermək” mənasında olan kəhanət də həmin səbəblərlə qadağan edilir, bunu edən insanlar (kahinlər) və onların dediklərinə inananlar haqqında cənnətə girməmək5 və ibadətlərin savabını qazanmamaq kimi6 ağır və qınanan ifadələr işlədilir.
Cindarlıq da qeybdən xəbər verməyin bir növüdür. Cin insanın hiss orqanları ilə bilinməyən, şüur və iradəyə sahib olan, ilahi əmrlərlə hərəkət edən varlıqdır. İnsanlar kimi Allaha ibadət etmək üçün yaradılan cinlər insanlarla müqayisədə fərqli xüsusiyyətlərə malik olsalar da, qeyb aləmini bilmirlər.7

Hədislərdə də cinlərlə bağlı təfsilatlı məlumat verilmir. Bilmək lazımdır ki, cinlər haqqında ayə və hədislərdə bildirilənlər xaricindəki məlumatlar qədim iran, türk və hind mədəniyyətlərindən keçmişdir.

Mömin Allahın icazəsi olmadan cin də daxil olmaqla, heç bir varlığın zərər verə bilməyəcəyinə inanmalı, cin və digər varlıqlardan gəlmə ehtimalı olan zərərlərdən Allaha sığınmalı, Quran oxumalı, İslama tam əməl etməlidir. Belə ki, Hz.Peyğəmbərimiz (s) cinlərin insana təsirinə qarşı «Ayətul-kürsi»ni və «Muavvizəteyn» adlanan «Fələq» və «Nas» surələrini oxumaqla bu məsələdə insanlara nümunə göstərmişdir.
Dilimizdə başda sehr, gözmuncuğu (dua kimi şeylər) taxmaq və cindarlıq kimi maddi-mənəvi vasitələrdən mənfi yöndə istifadə edərək bəzi məqsədləri həyata keçirmək səyi olaraq qiymətləndirilən sehr, ərəb dilində isə “sihr” sözü ilə ifadə edilir. Sehr isə magiya və hiylə yolu ilə insanları təsirə salaraq təbiət qanunlarına zidd hadisələr göstərməyə çalışmaq və insanları aldatmaq sənəti kimi bildirilir. Quranda Peyğəmbərə göndərilən vəhyin haqq olduğu, sehrlə heç bir əlaqəsinin olmadığı, Peyğəmbərlərin də sehrbaz hesab edilməyəcəyi bildirilmiş, sehirbazların yalançı olduqları qeyd edilmişdir.8

Sehr yeddi böyük günahdan biridir.9

Sehrin həqiqi olması və təsir dərəcəsi ilə bağlı müzakirələr bir kənara, İslam alimlərinin fikrincə, Allahın diləməsi xaricində bu heç kimə zərər verə bilməz. Müsəlmanın sehrlə məşğul olması və ya sehr etdirməsi haramdır. Sehrin təsirindən xilas olmaq üçün Allaha sığınmaq, ibadət və dua etmək, yoxsullara sədəqə vermək lazımdır.

QEYDLƏR

1) Bu yazı 27.11.2010-cu ildə www.islam.com.az saytının “Məqalələr” bölməsindən həmin saytın idarə heyətinin icazəsi ilə götürülmüşdür. Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

2) İslam dininin qeyb, qeyb aləmi, qeybi bilmək, sehr, cindarlıq, cinvurma, cadugərlik, fal və falçılıq kimi məsələlərə münasibəti ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı keçidlərə də baxmaq tövsiyə olunur:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2069.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2512.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/662.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/668.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/666.html

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. «Əraf» surəsi, 7/188; «Ənam» surəsi, 6/59. []
  2. Muslim, “Salam”, 125. []
  3. İbn Macə, “Taharət”, 122. []
  4. Buxari, “Tibb”, 42; Muslim, “Salam”, 110-119. []
  5. “Müsnəd”, III. 14. []
  6. Muslim “Səlam”, 33. []
  7. «Ənam» surəsi, 6/100, 116; «Hicr» surəsi, 15/27. []
  8. «Əraf» surəsi, 7/116; «Yunus» surəsi, 10/76-77, «Taha» surəsi, 20/69; «Zuxruf» surəsi, 43/30; «Zariyat» surəsi, 51/52. []
  9. Muslim “İman”, 144. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
7.517 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.019 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.781 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.557 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.530 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.699 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.566 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.365 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.758 dəfə oxundu
9 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.974 dəfə oxundu
10 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.492 dəfə oxundu
11 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.944 dəfə oxundu
12 Hikmət 09.01.16 3.717 dəfə oxundu
13 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.189 dəfə oxundu
14 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.493 dəfə oxundu
15 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.702 dəfə oxundu
16 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.328 dəfə oxundu
17 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 962 dəfə oxundu
18 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.749 dəfə oxundu
19 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.444 dəfə oxundu
20 Faiz 29.03.10 4.241 dəfə oxundu
21 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.412 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.389 dəfə oxundu
23 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.072 dəfə oxundu
24 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.387 dəfə oxundu
25 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.467 dəfə oxundu
26 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.281 dəfə oxundu
27 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.926 dəfə oxundu
28 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.009 dəfə oxundu
29 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.615 dəfə oxundu
30 Vərdişlər 10.04.10 2.567 dəfə oxundu
31 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.781 dəfə oxundu
32 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.710 dəfə oxundu
33 Tağut 28.04.17 2.024 dəfə oxundu
34 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.654 dəfə oxundu
35 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.734 dəfə oxundu
36 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.569 dəfə oxundu
37 Vəhy 12.04.13 1.769 dəfə oxundu
38 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 180 dəfə oxundu
39 Təsbeh 06.07.09 3.573 dəfə oxundu
40 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.365 dəfə oxundu
41 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.618 dəfə oxundu
42 İsra və Merac 02.04.16 1.127 dəfə oxundu
43 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.335 dəfə oxundu
44 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 239 dəfə oxundu
45 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.319 dəfə oxundu
46 Qəndil 30.06.09 7.569 dəfə oxundu
47 Şəfaət 08.04.10 3.088 dəfə oxundu
48 Surroqat analıq 03.02.12 4.681 dəfə oxundu
49 Təvəssül 10.06.13 2.964 dəfə oxundu
50 “Ən zəif ev” 09.03.18 198 dəfə oxundu
51 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.524 dəfə oxundu
52 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.391 dəfə oxundu
53 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.456 dəfə oxundu
54 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.472 dəfə oxundu
55 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.213 dəfə oxundu
56 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 281 dəfə oxundu
57 Donuz dərisi 02.11.09 3.170 dəfə oxundu
58 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.337 dəfə oxundu
59 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.517 dəfə oxundu
60 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.873 dəfə oxundu
61 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.178 dəfə oxundu
62 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.775 dəfə oxundu
63 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 35.884 dəfə oxundu
64 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.763 dəfə oxundu
65 Şəfaət inancı 08.02.11 2.847 dəfə oxundu
66 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.832 dəfə oxundu
67 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.901 dəfə oxundu
68 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.063 dəfə oxundu
69 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.419 dəfə oxundu
70 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.504 dəfə oxundu
71 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.583 dəfə oxundu
72 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.066 dəfə oxundu
73 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.993 dəfə oxundu
74 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.810 dəfə oxundu
75 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.527 dəfə oxundu
76 Dua 25.11.10 6.781 dəfə oxundu
77 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.207 dəfə oxundu
78 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.691 dəfə oxundu
79 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.019 dəfə oxundu
80 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.694 dəfə oxundu
81 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.923 dəfə oxundu
82 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.568 dəfə oxundu
83 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.475 dəfə oxundu
84 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.415 dəfə oxundu
85 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.377 dəfə oxundu
86 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.327 dəfə oxundu
87 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.482 dəfə oxundu
88 Şirk və küfr 14.07.11 3.382 dəfə oxundu
89 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.039 dəfə oxundu
90 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.995 dəfə oxundu
91 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.906 dəfə oxundu
92 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.584 dəfə oxundu
93 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.097 dəfə oxundu
94 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.864 dəfə oxundu
95 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.960 dəfə oxundu