İslamda falçılığa münasibət
Müsəlmanlar > Fal-sehr-cadu > Fitvalar > Tədqiqatlar Tarix: 27 Kasım 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlum olduğu kimi, axır vaxtlarda fala baxmaq, cindarlıq və baxıcılıq çox yayılıb. Məsələyə dini cəhətdən nəzər yetirdikdə belə şeylərin düzgün olduğunu demək olar? Ümumiyyətlə İslamın buna münasibəti nədən ibarətdir?

İslam dinində fal və sehr qadağandır

Müsəlman cəmiyyətləri fal və sehr kimi mövzularda əcnəbi mədəniyyətlərin və inancların təsirə altına düşmüş, bu hallar get-gedə artmışdır. Şübhəsiz ki, burada insanın gizli olana, bilinməyənə qarşı hiss etdiyi marağın və gələcəkdə özü və ətrafı haqqında bilinməyənləri bilmək istəyinin böyük rolu vardır.

Belə işlərlə məşğul olan insanların ətrafında elm adamlarının və cəmiyyətdə müəyyən səviyyəyə gələnlərin olması çox maraqlıdır. Dolayısı ilə belə hadisələr biliyin azlığından deyil, həqiqi dini məlumat və düşüncə azlığından irəli gəlir. Bunları öyrənməyin yolu isə İslam dininin öyrənilməsi və öyrədilməsidir.

İslamda qeyb ağıl və hisslər vasitəsilə bilinməyən varlıq aləmi kimi göstərilir. Mütləq qeybi bilmək isə yalnız Allaha məxsusdur. Ondan başqası qeybi bilmədiyi kimi Hz.Peyğəmbər (s) də qeybi yalnız Allahın bildirməsilə bilmişdir.1

Mələklərin bilib insanların bilmədiyi, insanlardan birinin bilib digərlərinin bilmədiyi məsələlər kimi nisbi qeyb aləmi isə Allahın izni ilə insanlar tərəfindən bilinir. Qeyb aləmindən xəbər verən insanlar haqqında hədislərdə ağır və xəbərdaredici ifadələr işlədilir.2

Gələcək haqqında öyrənmək, bəxt və qisməti bilmək məqsədilə kart, qəhvə fincanı və noxuddan istifadə edərək, eyni zamanda ovuca baxaraq gələcəyi bildirməyə fal, həmin işlərlə məşğul olana falçı, kahin və ya medium (guya ruhlarla əlaqə yaradan) deyilir. İslam dinində cahiliyyə adətlərindən hesab edilən fal oxları ilə qismət axtarmaq qadağan edilmiş («Maidə» surəsi, 5/3), kahinlik və falçılığın bütün növləri haram buyurulmuşdur.3

Bəzi hədislərdə4 müəyyən dəlillərə əsaslanaraq müsbət şərhlərin uyğun qəbul edilməsinə baxmayaraq, ümidsizlik və uğursuzluq hisslərinə qapılmaq doğru hesab edilməmişdir. Ağıl və iradəsinin köməyi ilə insanı bu səbəblərə bağlı olmaqdan uzaqlaşdıran belə anlayışlar İslam dininə ziddir. Bunları kənarlaşdıran fal və falçılıq – duz falı, qəhvə falı, qurğuşun əritmək, ovuc falı, Quran və kitab falı dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir.

Falın növlərindən biri də ulduz və bürc fallarıdır. İslamda astronomiya elminə əhəmiyyət verilmiş, lakin səma cismlərinin hərəkətlərinə baxaraq bunlardan dünyadakı hadisələrin və insanların gələcəyi ilə bağlı nəticələr çıxarmaqla məşğul olan astrologiyaya isə müsbət yanaşılmamışdır. Çünki ulduz və bürc falı həm İslam dininin tövhid inancına, həm də “mütləq qeybi yalnız Allah bilir” kimi əsas prinsipə ziddir.

İslam dinində sonradan olacaq hadisələr haqqında “xəbər vermək” mənasında olan kəhanət də həmin səbəblərlə qadağan edilir, bunu edən insanlar (kahinlər) və onların dediklərinə inananlar haqqında cənnətə girməmək5 və ibadətlərin savabını qazanmamaq kimi6 ağır və qınanan ifadələr işlədilir.
Cindarlıq da qeybdən xəbər verməyin bir növüdür. Cin insanın hiss orqanları ilə bilinməyən, şüur və iradəyə sahib olan, ilahi əmrlərlə hərəkət edən varlıqdır. İnsanlar kimi Allaha ibadət etmək üçün yaradılan cinlər insanlarla müqayisədə fərqli xüsusiyyətlərə malik olsalar da, qeyb aləmini bilmirlər.7

Hədislərdə də cinlərlə bağlı təfsilatlı məlumat verilmir. Bilmək lazımdır ki, cinlər haqqında ayə və hədislərdə bildirilənlər xaricindəki məlumatlar qədim iran, türk və hind mədəniyyətlərindən keçmişdir.

Mömin Allahın icazəsi olmadan cin də daxil olmaqla, heç bir varlığın zərər verə bilməyəcəyinə inanmalı, cin və digər varlıqlardan gəlmə ehtimalı olan zərərlərdən Allaha sığınmalı, Quran oxumalı, İslama tam əməl etməlidir. Belə ki, Hz.Peyğəmbərimiz (s) cinlərin insana təsirinə qarşı «Ayətul-kürsi»ni və «Muavvizəteyn» adlanan «Fələq» və «Nas» surələrini oxumaqla bu məsələdə insanlara nümunə göstərmişdir.
Dilimizdə başda sehr, gözmuncuğu (dua kimi şeylər) taxmaq və cindarlıq kimi maddi-mənəvi vasitələrdən mənfi yöndə istifadə edərək bəzi məqsədləri həyata keçirmək səyi olaraq qiymətləndirilən sehr, ərəb dilində isə “sihr” sözü ilə ifadə edilir. Sehr isə magiya və hiylə yolu ilə insanları təsirə salaraq təbiət qanunlarına zidd hadisələr göstərməyə çalışmaq və insanları aldatmaq sənəti kimi bildirilir. Quranda Peyğəmbərə göndərilən vəhyin haqq olduğu, sehrlə heç bir əlaqəsinin olmadığı, Peyğəmbərlərin də sehrbaz hesab edilməyəcəyi bildirilmiş, sehirbazların yalançı olduqları qeyd edilmişdir.8

Sehr yeddi böyük günahdan biridir.9

Sehrin həqiqi olması və təsir dərəcəsi ilə bağlı müzakirələr bir kənara, İslam alimlərinin fikrincə, Allahın diləməsi xaricində bu heç kimə zərər verə bilməz. Müsəlmanın sehrlə məşğul olması və ya sehr etdirməsi haramdır. Sehrin təsirindən xilas olmaq üçün Allaha sığınmaq, ibadət və dua etmək, yoxsullara sədəqə vermək lazımdır.

QEYDLƏR

1) Bu yazı 27.11.2010-cu ildə www.islam.com.az saytının “Məqalələr” bölməsindən həmin saytın idarə heyətinin icazəsi ilə götürülmüşdür. Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

2) İslam dininin qeyb, qeyb aləmi, qeybi bilmək, sehr, cindarlıq, cinvurma, cadugərlik, fal və falçılıq kimi məsələlərə münasibəti ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı keçidlərə də baxmaq tövsiyə olunur:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2069.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2512.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/662.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/668.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/666.html

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. «Əraf» surəsi, 7/188; «Ənam» surəsi, 6/59. []
  2. Muslim, “Salam”, 125. []
  3. İbn Macə, “Taharət”, 122. []
  4. Buxari, “Tibb”, 42; Muslim, “Salam”, 110-119. []
  5. “Müsnəd”, III. 14. []
  6. Muslim “Səlam”, 33. []
  7. «Ənam» surəsi, 6/100, 116; «Hicr» surəsi, 15/27. []
  8. «Əraf» surəsi, 7/116; «Yunus» surəsi, 10/76-77, «Taha» surəsi, 20/69; «Zuxruf» surəsi, 43/30; «Zariyat» surəsi, 51/52. []
  9. Muslim “İman”, 144. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
6.835 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.056 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.390 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.201 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.260 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.088 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 4.951 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 4.753 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.225 dəfə oxundu
9 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.143 dəfə oxundu
10 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.395 dəfə oxundu
11 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.322 dəfə oxundu
12 Hikmət 09.01.16 2.294 dəfə oxundu
13 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 680 dəfə oxundu
14 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.131 dəfə oxundu
15 Faiz 29.03.10 3.836 dəfə oxundu
16 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.636 dəfə oxundu
17 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 698 dəfə oxundu
18 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 874 dəfə oxundu
19 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.178 dəfə oxundu
20 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.693 dəfə oxundu
21 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.178 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.020 dəfə oxundu
23 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 489 dəfə oxundu
24 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.246 dəfə oxundu
25 Vərdişlər 10.04.10 2.325 dəfə oxundu
26 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.147 dəfə oxundu
27 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.427 dəfə oxundu
28 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.297 dəfə oxundu
29 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.430 dəfə oxundu
30 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.457 dəfə oxundu
31 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.183 dəfə oxundu
32 Təsbeh 06.07.09 3.207 dəfə oxundu
33 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.693 dəfə oxundu
34 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.367 dəfə oxundu
35 Kişinin seksuallığı 09.01.12 12.409 dəfə oxundu
36 Vəhy 12.04.13 1.541 dəfə oxundu
37 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 2.989 dəfə oxundu
38 Qəndil 30.06.09 6.934 dəfə oxundu
39 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.580 dəfə oxundu
40 İsra və Merac 02.04.16 679 dəfə oxundu
41 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.021 dəfə oxundu
42 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.193 dəfə oxundu
43 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.084 dəfə oxundu
44 Şəfaət 08.04.10 2.771 dəfə oxundu
45 Surroqat analıq 03.02.12 4.046 dəfə oxundu
46 Təvəssül 10.06.13 2.626 dəfə oxundu
47 Donuz dərisi 02.11.09 2.917 dəfə oxundu
48 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.313 dəfə oxundu
49 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 4.993 dəfə oxundu
50 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.192 dəfə oxundu
51 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.837 dəfə oxundu
52 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.397 dəfə oxundu
53 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 26.131 dəfə oxundu
54 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.535 dəfə oxundu
55 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 6.835 dəfə oxundu
56 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.497 dəfə oxundu
57 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 1.992 dəfə oxundu
58 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 5.984 dəfə oxundu
59 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.217 dəfə oxundu
60 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 3.906 dəfə oxundu
61 Şəfaət inancı 08.02.11 2.594 dəfə oxundu
62 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.626 dəfə oxundu
63 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.512 dəfə oxundu
64 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.505 dəfə oxundu
65 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.231 dəfə oxundu
66 Dua 25.11.10 6.062 dəfə oxundu
67 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.164 dəfə oxundu
68 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.292 dəfə oxundu
69 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.596 dəfə oxundu
70 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.318 dəfə oxundu
71 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.274 dəfə oxundu
72 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 4.963 dəfə oxundu
73 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.332 dəfə oxundu
74 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.727 dəfə oxundu
75 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.637 dəfə oxundu
76 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.031 dəfə oxundu
77 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.185 dəfə oxundu
78 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.265 dəfə oxundu
79 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.186 dəfə oxundu
80 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.093 dəfə oxundu
81 Nişanlıların kəbini 14.05.09 9.705 dəfə oxundu
82 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 5.918 dəfə oxundu
83 Şirk və küfr 14.07.11 2.953 dəfə oxundu
84 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.660 dəfə oxundu
85 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.560 dəfə oxundu
86 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.787 dəfə oxundu
87 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.347 dəfə oxundu
88 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.704 dəfə oxundu
89 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.611 dəfə oxundu
90 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.164 dəfə oxundu