İslamda falçılığa münasibət
Müsəlmanlar > Fal-sehr-cadu > Fitvalar > Tədqiqatlar Tarix: 27 Kasım 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlum olduğu kimi, axır vaxtlarda fala baxmaq, cindarlıq və baxıcılıq çox yayılıb. Məsələyə dini cəhətdən nəzər yetirdikdə belə şeylərin düzgün olduğunu demək olar? Ümumiyyətlə İslamın buna münasibəti nədən ibarətdir?

İslam dinində fal və sehr qadağandır

Müsəlman cəmiyyətləri fal və sehr kimi mövzularda əcnəbi mədəniyyətlərin və inancların təsirə altına düşmüş, bu hallar get-gedə artmışdır. Şübhəsiz ki, burada insanın gizli olana, bilinməyənə qarşı hiss etdiyi marağın və gələcəkdə özü və ətrafı haqqında bilinməyənləri bilmək istəyinin böyük rolu vardır.

Belə işlərlə məşğul olan insanların ətrafında elm adamlarının və cəmiyyətdə müəyyən səviyyəyə gələnlərin olması çox maraqlıdır. Dolayısı ilə belə hadisələr biliyin azlığından deyil, həqiqi dini məlumat və düşüncə azlığından irəli gəlir. Bunları öyrənməyin yolu isə İslam dininin öyrənilməsi və öyrədilməsidir.

İslamda qeyb ağıl və hisslər vasitəsilə bilinməyən varlıq aləmi kimi göstərilir. Mütləq qeybi bilmək isə yalnız Allaha məxsusdur. Ondan başqası qeybi bilmədiyi kimi Hz.Peyğəmbər (s) də qeybi yalnız Allahın bildirməsilə bilmişdir.1

Mələklərin bilib insanların bilmədiyi, insanlardan birinin bilib digərlərinin bilmədiyi məsələlər kimi nisbi qeyb aləmi isə Allahın izni ilə insanlar tərəfindən bilinir. Qeyb aləmindən xəbər verən insanlar haqqında hədislərdə ağır və xəbərdaredici ifadələr işlədilir.2

Gələcək haqqında öyrənmək, bəxt və qisməti bilmək məqsədilə kart, qəhvə fincanı və noxuddan istifadə edərək, eyni zamanda ovuca baxaraq gələcəyi bildirməyə fal, həmin işlərlə məşğul olana falçı, kahin və ya medium (guya ruhlarla əlaqə yaradan) deyilir. İslam dinində cahiliyyə adətlərindən hesab edilən fal oxları ilə qismət axtarmaq qadağan edilmiş («Maidə» surəsi, 5/3), kahinlik və falçılığın bütün növləri haram buyurulmuşdur.3

Bəzi hədislərdə4 müəyyən dəlillərə əsaslanaraq müsbət şərhlərin uyğun qəbul edilməsinə baxmayaraq, ümidsizlik və uğursuzluq hisslərinə qapılmaq doğru hesab edilməmişdir. Ağıl və iradəsinin köməyi ilə insanı bu səbəblərə bağlı olmaqdan uzaqlaşdıran belə anlayışlar İslam dininə ziddir. Bunları kənarlaşdıran fal və falçılıq – duz falı, qəhvə falı, qurğuşun əritmək, ovuc falı, Quran və kitab falı dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir.

Falın növlərindən biri də ulduz və bürc fallarıdır. İslamda astronomiya elminə əhəmiyyət verilmiş, lakin səma cismlərinin hərəkətlərinə baxaraq bunlardan dünyadakı hadisələrin və insanların gələcəyi ilə bağlı nəticələr çıxarmaqla məşğul olan astrologiyaya isə müsbət yanaşılmamışdır. Çünki ulduz və bürc falı həm İslam dininin tövhid inancına, həm də “mütləq qeybi yalnız Allah bilir” kimi əsas prinsipə ziddir.

İslam dinində sonradan olacaq hadisələr haqqında “xəbər vermək” mənasında olan kəhanət də həmin səbəblərlə qadağan edilir, bunu edən insanlar (kahinlər) və onların dediklərinə inananlar haqqında cənnətə girməmək5 və ibadətlərin savabını qazanmamaq kimi6 ağır və qınanan ifadələr işlədilir.
Cindarlıq da qeybdən xəbər verməyin bir növüdür. Cin insanın hiss orqanları ilə bilinməyən, şüur və iradəyə sahib olan, ilahi əmrlərlə hərəkət edən varlıqdır. İnsanlar kimi Allaha ibadət etmək üçün yaradılan cinlər insanlarla müqayisədə fərqli xüsusiyyətlərə malik olsalar da, qeyb aləmini bilmirlər.7

Hədislərdə də cinlərlə bağlı təfsilatlı məlumat verilmir. Bilmək lazımdır ki, cinlər haqqında ayə və hədislərdə bildirilənlər xaricindəki məlumatlar qədim iran, türk və hind mədəniyyətlərindən keçmişdir.

Mömin Allahın icazəsi olmadan cin də daxil olmaqla, heç bir varlığın zərər verə bilməyəcəyinə inanmalı, cin və digər varlıqlardan gəlmə ehtimalı olan zərərlərdən Allaha sığınmalı, Quran oxumalı, İslama tam əməl etməlidir. Belə ki, Hz.Peyğəmbərimiz (s) cinlərin insana təsirinə qarşı «Ayətul-kürsi»ni və «Muavvizəteyn» adlanan «Fələq» və «Nas» surələrini oxumaqla bu məsələdə insanlara nümunə göstərmişdir.
Dilimizdə başda sehr, gözmuncuğu (dua kimi şeylər) taxmaq və cindarlıq kimi maddi-mənəvi vasitələrdən mənfi yöndə istifadə edərək bəzi məqsədləri həyata keçirmək səyi olaraq qiymətləndirilən sehr, ərəb dilində isə “sihr” sözü ilə ifadə edilir. Sehr isə magiya və hiylə yolu ilə insanları təsirə salaraq təbiət qanunlarına zidd hadisələr göstərməyə çalışmaq və insanları aldatmaq sənəti kimi bildirilir. Quranda Peyğəmbərə göndərilən vəhyin haqq olduğu, sehrlə heç bir əlaqəsinin olmadığı, Peyğəmbərlərin də sehrbaz hesab edilməyəcəyi bildirilmiş, sehirbazların yalançı olduqları qeyd edilmişdir.8

Sehr yeddi böyük günahdan biridir.9

Sehrin həqiqi olması və təsir dərəcəsi ilə bağlı müzakirələr bir kənara, İslam alimlərinin fikrincə, Allahın diləməsi xaricində bu heç kimə zərər verə bilməz. Müsəlmanın sehrlə məşğul olması və ya sehr etdirməsi haramdır. Sehrin təsirindən xilas olmaq üçün Allaha sığınmaq, ibadət və dua etmək, yoxsullara sədəqə vermək lazımdır.

QEYDLƏR

1) Bu yazı 27.11.2010-cu ildə www.islam.com.az saytının “Məqalələr” bölməsindən həmin saytın idarə heyətinin icazəsi ilə götürülmüşdür. Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

2) İslam dininin qeyb, qeyb aləmi, qeybi bilmək, sehr, cindarlıq, cinvurma, cadugərlik, fal və falçılıq kimi məsələlərə münasibəti ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı keçidlərə də baxmaq tövsiyə olunur:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2069.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2512.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/662.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/668.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/666.html

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. «Əraf» surəsi, 7/188; «Ənam» surəsi, 6/59. []
  2. Muslim, “Salam”, 125. []
  3. İbn Macə, “Taharət”, 122. []
  4. Buxari, “Tibb”, 42; Muslim, “Salam”, 110-119. []
  5. “Müsnəd”, III. 14. []
  6. Muslim “Səlam”, 33. []
  7. «Ənam» surəsi, 6/100, 116; «Hicr» surəsi, 15/27. []
  8. «Əraf» surəsi, 7/116; «Yunus» surəsi, 10/76-77, «Taha» surəsi, 20/69; «Zuxruf» surəsi, 43/30; «Zariyat» surəsi, 51/52. []
  9. Muslim “İman”, 144. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
7.981 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.278 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.258 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.758 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.678 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.050 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.883 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.640 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.659 dəfə oxundu
9 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.425 dəfə oxundu
10 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.119 dəfə oxundu
11 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.644 dəfə oxundu
12 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.116 dəfə oxundu
13 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.790 dəfə oxundu
14 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.816 dəfə oxundu
15 Vərdişlər 10.04.10 2.654 dəfə oxundu
16 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.920 dəfə oxundu
17 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 9.010 dəfə oxundu
18 Tağut 28.04.17 4.104 dəfə oxundu
19 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.769 dəfə oxundu
20 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.798 dəfə oxundu
21 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.854 dəfə oxundu
22 Vəhy 12.04.13 1.817 dəfə oxundu
23 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 864 dəfə oxundu
24 Təsbeh 06.07.09 3.695 dəfə oxundu
25 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.702 dəfə oxundu
26 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.685 dəfə oxundu
27 İsra və Merac 02.04.16 1.212 dəfə oxundu
28 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.399 dəfə oxundu
29 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 917 dəfə oxundu
30 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.379 dəfə oxundu
31 Qəndil 30.06.09 8.073 dəfə oxundu
32 Şəfaət 08.04.10 3.212 dəfə oxundu
33 Surroqat analıq 03.02.12 4.891 dəfə oxundu
34 Təvəssül 10.06.13 3.158 dəfə oxundu
35 “Ən zəif ev” 09.03.18 383 dəfə oxundu
36 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.730 dəfə oxundu
37 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.453 dəfə oxundu
38 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.587 dəfə oxundu
39 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.619 dəfə oxundu
40 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.427 dəfə oxundu
41 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 712 dəfə oxundu
42 Donuz dərisi 02.11.09 3.283 dəfə oxundu
43 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.175 dəfə oxundu
44 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.981 dəfə oxundu
45 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.205 dəfə oxundu
46 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.214 dəfə oxundu
47 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 354 dəfə oxundu
48 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.128 dəfə oxundu
49 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.635 dəfə oxundu
50 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.896 dəfə oxundu
51 Şəfaət inancı 08.02.11 2.966 dəfə oxundu
52 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.862 dəfə oxundu
53 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.167 dəfə oxundu
54 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 711 dəfə oxundu
55 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.477 dəfə oxundu
56 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.474 dəfə oxundu
57 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.092 dəfə oxundu
58 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.995 dəfə oxundu
59 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.653 dəfə oxundu
60 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.144 dəfə oxundu
61 Xums nədir? 11.01.19 406 dəfə oxundu
62 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.996 dəfə oxundu
63 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.637 dəfə oxundu
64 Dua 25.11.10 7.119 dəfə oxundu
65 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 6.035 dəfə oxundu
66 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.216 dəfə oxundu
67 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.155 dəfə oxundu
68 Коран и культурное развитие. 30.01.19 236 dəfə oxundu
69 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.919 dəfə oxundu
70 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.444 dəfə oxundu
71 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.871 dəfə oxundu
72 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.511 dəfə oxundu
73 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.461 dəfə oxundu
74 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.676 dəfə oxundu
75 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 239 dəfə oxundu
76 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.445 dəfə oxundu
77 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.562 dəfə oxundu
78 Şirk və küfr 14.07.11 3.658 dəfə oxundu
79 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.224 dəfə oxundu
80 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.219 dəfə oxundu
81 SÜFRƏ MÖCÜZƏSİ 16.09.19 77 dəfə oxundu
82 Nişanlıların kəbini 14.05.09 12.086 dəfə oxundu
83 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 7.005 dəfə oxundu
84 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.229 dəfə oxundu
85 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.948 dəfə oxundu
86 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.258 dəfə oxundu
87 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.995 dəfə oxundu
88 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.301 dəfə oxundu
89 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 3.061 dəfə oxundu
90 Hikmət 09.01.16 4.723 dəfə oxundu
91 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.233 dəfə oxundu
92 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.671 dəfə oxundu
93 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.851 dəfə oxundu
94 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.637 dəfə oxundu
95 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.064 dəfə oxundu
96 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.134 dəfə oxundu
97 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.530 dəfə oxundu
98 Faiz 29.03.10 4.656 dəfə oxundu
99 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.457 dəfə oxundu
100 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.651 dəfə oxundu