İslamda falçılığa münasibət
Müsəlmanlar > Fal-sehr-cadu > Fitvalar > Tədqiqatlar Tarix: 27 Kasım 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlum olduğu kimi, axır vaxtlarda fala baxmaq, cindarlıq və baxıcılıq çox yayılıb. Məsələyə dini cəhətdən nəzər yetirdikdə belə şeylərin düzgün olduğunu demək olar? Ümumiyyətlə İslamın buna münasibəti nədən ibarətdir?

İslam dinində fal və sehr qadağandır

Müsəlman cəmiyyətləri fal və sehr kimi mövzularda əcnəbi mədəniyyətlərin və inancların təsirə altına düşmüş, bu hallar get-gedə artmışdır. Şübhəsiz ki, burada insanın gizli olana, bilinməyənə qarşı hiss etdiyi marağın və gələcəkdə özü və ətrafı haqqında bilinməyənləri bilmək istəyinin böyük rolu vardır.

Belə işlərlə məşğul olan insanların ətrafında elm adamlarının və cəmiyyətdə müəyyən səviyyəyə gələnlərin olması çox maraqlıdır. Dolayısı ilə belə hadisələr biliyin azlığından deyil, həqiqi dini məlumat və düşüncə azlığından irəli gəlir. Bunları öyrənməyin yolu isə İslam dininin öyrənilməsi və öyrədilməsidir.

İslamda qeyb ağıl və hisslər vasitəsilə bilinməyən varlıq aləmi kimi göstərilir. Mütləq qeybi bilmək isə yalnız Allaha məxsusdur. Ondan başqası qeybi bilmədiyi kimi Hz.Peyğəmbər (s) də qeybi yalnız Allahın bildirməsilə bilmişdir.1

Mələklərin bilib insanların bilmədiyi, insanlardan birinin bilib digərlərinin bilmədiyi məsələlər kimi nisbi qeyb aləmi isə Allahın izni ilə insanlar tərəfindən bilinir. Qeyb aləmindən xəbər verən insanlar haqqında hədislərdə ağır və xəbərdaredici ifadələr işlədilir.2

Gələcək haqqında öyrənmək, bəxt və qisməti bilmək məqsədilə kart, qəhvə fincanı və noxuddan istifadə edərək, eyni zamanda ovuca baxaraq gələcəyi bildirməyə fal, həmin işlərlə məşğul olana falçı, kahin və ya medium (guya ruhlarla əlaqə yaradan) deyilir. İslam dinində cahiliyyə adətlərindən hesab edilən fal oxları ilə qismət axtarmaq qadağan edilmiş («Maidə» surəsi, 5/3), kahinlik və falçılığın bütün növləri haram buyurulmuşdur.3

Bəzi hədislərdə4 müəyyən dəlillərə əsaslanaraq müsbət şərhlərin uyğun qəbul edilməsinə baxmayaraq, ümidsizlik və uğursuzluq hisslərinə qapılmaq doğru hesab edilməmişdir. Ağıl və iradəsinin köməyi ilə insanı bu səbəblərə bağlı olmaqdan uzaqlaşdıran belə anlayışlar İslam dininə ziddir. Bunları kənarlaşdıran fal və falçılıq – duz falı, qəhvə falı, qurğuşun əritmək, ovuc falı, Quran və kitab falı dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir.

Falın növlərindən biri də ulduz və bürc fallarıdır. İslamda astronomiya elminə əhəmiyyət verilmiş, lakin səma cismlərinin hərəkətlərinə baxaraq bunlardan dünyadakı hadisələrin və insanların gələcəyi ilə bağlı nəticələr çıxarmaqla məşğul olan astrologiyaya isə müsbət yanaşılmamışdır. Çünki ulduz və bürc falı həm İslam dininin tövhid inancına, həm də “mütləq qeybi yalnız Allah bilir” kimi əsas prinsipə ziddir.

İslam dinində sonradan olacaq hadisələr haqqında “xəbər vermək” mənasında olan kəhanət də həmin səbəblərlə qadağan edilir, bunu edən insanlar (kahinlər) və onların dediklərinə inananlar haqqında cənnətə girməmək5 və ibadətlərin savabını qazanmamaq kimi6 ağır və qınanan ifadələr işlədilir.
Cindarlıq da qeybdən xəbər verməyin bir növüdür. Cin insanın hiss orqanları ilə bilinməyən, şüur və iradəyə sahib olan, ilahi əmrlərlə hərəkət edən varlıqdır. İnsanlar kimi Allaha ibadət etmək üçün yaradılan cinlər insanlarla müqayisədə fərqli xüsusiyyətlərə malik olsalar da, qeyb aləmini bilmirlər.7

Hədislərdə də cinlərlə bağlı təfsilatlı məlumat verilmir. Bilmək lazımdır ki, cinlər haqqında ayə və hədislərdə bildirilənlər xaricindəki məlumatlar qədim iran, türk və hind mədəniyyətlərindən keçmişdir.

Mömin Allahın icazəsi olmadan cin də daxil olmaqla, heç bir varlığın zərər verə bilməyəcəyinə inanmalı, cin və digər varlıqlardan gəlmə ehtimalı olan zərərlərdən Allaha sığınmalı, Quran oxumalı, İslama tam əməl etməlidir. Belə ki, Hz.Peyğəmbərimiz (s) cinlərin insana təsirinə qarşı «Ayətul-kürsi»ni və «Muavvizəteyn» adlanan «Fələq» və «Nas» surələrini oxumaqla bu məsələdə insanlara nümunə göstərmişdir.
Dilimizdə başda sehr, gözmuncuğu (dua kimi şeylər) taxmaq və cindarlıq kimi maddi-mənəvi vasitələrdən mənfi yöndə istifadə edərək bəzi məqsədləri həyata keçirmək səyi olaraq qiymətləndirilən sehr, ərəb dilində isə “sihr” sözü ilə ifadə edilir. Sehr isə magiya və hiylə yolu ilə insanları təsirə salaraq təbiət qanunlarına zidd hadisələr göstərməyə çalışmaq və insanları aldatmaq sənəti kimi bildirilir. Quranda Peyğəmbərə göndərilən vəhyin haqq olduğu, sehrlə heç bir əlaqəsinin olmadığı, Peyğəmbərlərin də sehrbaz hesab edilməyəcəyi bildirilmiş, sehirbazların yalançı olduqları qeyd edilmişdir.8

Sehr yeddi böyük günahdan biridir.9

Sehrin həqiqi olması və təsir dərəcəsi ilə bağlı müzakirələr bir kənara, İslam alimlərinin fikrincə, Allahın diləməsi xaricində bu heç kimə zərər verə bilməz. Müsəlmanın sehrlə məşğul olması və ya sehr etdirməsi haramdır. Sehrin təsirindən xilas olmaq üçün Allaha sığınmaq, ibadət və dua etmək, yoxsullara sədəqə vermək lazımdır.

QEYDLƏR

1) Bu yazı 27.11.2010-cu ildə www.islam.com.az saytının “Məqalələr” bölməsindən həmin saytın idarə heyətinin icazəsi ilə götürülmüşdür. Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

2) İslam dininin qeyb, qeyb aləmi, qeybi bilmək, sehr, cindarlıq, cinvurma, cadugərlik, fal və falçılıq kimi məsələlərə münasibəti ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı keçidlərə də baxmaq tövsiyə olunur:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2069.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2512.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/662.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/668.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/666.html

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. «Əraf» surəsi, 7/188; «Ənam» surəsi, 6/59. []
  2. Muslim, “Salam”, 125. []
  3. İbn Macə, “Taharət”, 122. []
  4. Buxari, “Tibb”, 42; Muslim, “Salam”, 110-119. []
  5. “Müsnəd”, III. 14. []
  6. Muslim “Səlam”, 33. []
  7. «Ənam» surəsi, 6/100, 116; «Hicr» surəsi, 15/27. []
  8. «Əraf» surəsi, 7/116; «Yunus» surəsi, 10/76-77, «Taha» surəsi, 20/69; «Zuxruf» surəsi, 43/30; «Zariyat» surəsi, 51/52. []
  9. Muslim “İman”, 144. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
7.170 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.800 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.554 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.578 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.394 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.297 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.240 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.063 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.846 dəfə oxundu
9 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.306 dəfə oxundu
10 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.566 dəfə oxundu
11 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.492 dəfə oxundu
12 Hikmət 09.01.16 2.959 dəfə oxundu
13 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.407 dəfə oxundu
14 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.307 dəfə oxundu
15 Faiz 29.03.10 4.035 dəfə oxundu
16 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.997 dəfə oxundu
17 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 842 dəfə oxundu
18 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.370 dəfə oxundu
19 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.319 dəfə oxundu
20 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.993 dəfə oxundu
21 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.324 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.169 dəfə oxundu
23 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 841 dəfə oxundu
24 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.774 dəfə oxundu
25 Vərdişlər 10.04.10 2.454 dəfə oxundu
26 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.471 dəfə oxundu
27 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.700 dəfə oxundu
28 Qadınların döyülməsi 29.03.17 464 dəfə oxundu
29 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.517 dəfə oxundu
30 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.587 dəfə oxundu
31 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.612 dəfə oxundu
32 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.684 dəfə oxundu
33 Tağut 28.04.17 704 dəfə oxundu
34 Təsbeh 06.07.09 3.407 dəfə oxundu
35 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.037 dəfə oxundu
36 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.506 dəfə oxundu
37 Kişinin seksuallığı 09.01.12 13.202 dəfə oxundu
38 Vəhy 12.04.13 1.675 dəfə oxundu
39 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.204 dəfə oxundu
40 Qəndil 30.06.09 7.267 dəfə oxundu
41 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.985 dəfə oxundu
42 İsra və Merac 02.04.16 994 dəfə oxundu
43 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.227 dəfə oxundu
44 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.373 dəfə oxundu
45 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.592 dəfə oxundu
46 Şəfaət 08.04.10 2.961 dəfə oxundu
47 Surroqat analıq 03.02.12 4.334 dəfə oxundu
48 Təvəssül 10.06.13 2.819 dəfə oxundu
49 Donuz dərisi 02.11.09 3.067 dəfə oxundu
50 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.749 dəfə oxundu
51 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.249 dəfə oxundu
52 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.368 dəfə oxundu
53 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.022 dəfə oxundu
54 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.537 dəfə oxundu
55 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 27.668 dəfə oxundu
56 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.948 dəfə oxundu
57 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.170 dəfə oxundu
58 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.656 dəfə oxundu
59 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.099 dəfə oxundu
60 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 6.586 dəfə oxundu
61 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.341 dəfə oxundu
62 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.120 dəfə oxundu
63 Şəfaət inancı 08.02.11 2.751 dəfə oxundu
64 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.754 dəfə oxundu
65 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.693 dəfə oxundu
66 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.648 dəfə oxundu
67 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.408 dəfə oxundu
68 Dua 25.11.10 6.406 dəfə oxundu
69 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.365 dəfə oxundu
70 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.599 dəfə oxundu
71 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.793 dəfə oxundu
72 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.473 dəfə oxundu
73 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.579 dəfə oxundu
74 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.253 dəfə oxundu
75 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.616 dəfə oxundu
76 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.150 dəfə oxundu
77 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.879 dəfə oxundu
78 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.173 dəfə oxundu
79 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.343 dəfə oxundu
80 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.403 dəfə oxundu
81 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.321 dəfə oxundu
82 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.242 dəfə oxundu
83 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.106 dəfə oxundu
84 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.202 dəfə oxundu
85 Şirk və küfr 14.07.11 3.152 dəfə oxundu
86 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.833 dəfə oxundu
87 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.780 dəfə oxundu
88 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.902 dəfə oxundu
89 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.850 dəfə oxundu
90 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.939 dəfə oxundu
91 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.734 dəfə oxundu
92 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.546 dəfə oxundu