İslamda falçılığa münasibət
Müsəlmanlar > Fal-sehr-cadu > Fitvalar > Tədqiqatlar Tarix: 27 Kasım 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlum olduğu kimi, axır vaxtlarda fala baxmaq, cindarlıq və baxıcılıq çox yayılıb. Məsələyə dini cəhətdən nəzər yetirdikdə belə şeylərin düzgün olduğunu demək olar? Ümumiyyətlə İslamın buna münasibəti nədən ibarətdir?

İslam dinində fal və sehr qadağandır

Müsəlman cəmiyyətləri fal və sehr kimi mövzularda əcnəbi mədəniyyətlərin və inancların təsirə altına düşmüş, bu hallar get-gedə artmışdır. Şübhəsiz ki, burada insanın gizli olana, bilinməyənə qarşı hiss etdiyi marağın və gələcəkdə özü və ətrafı haqqında bilinməyənləri bilmək istəyinin böyük rolu vardır.

Belə işlərlə məşğul olan insanların ətrafında elm adamlarının və cəmiyyətdə müəyyən səviyyəyə gələnlərin olması çox maraqlıdır. Dolayısı ilə belə hadisələr biliyin azlığından deyil, həqiqi dini məlumat və düşüncə azlığından irəli gəlir. Bunları öyrənməyin yolu isə İslam dininin öyrənilməsi və öyrədilməsidir.

İslamda qeyb ağıl və hisslər vasitəsilə bilinməyən varlıq aləmi kimi göstərilir. Mütləq qeybi bilmək isə yalnız Allaha məxsusdur. Ondan başqası qeybi bilmədiyi kimi Hz.Peyğəmbər (s) də qeybi yalnız Allahın bildirməsilə bilmişdir.1

Mələklərin bilib insanların bilmədiyi, insanlardan birinin bilib digərlərinin bilmədiyi məsələlər kimi nisbi qeyb aləmi isə Allahın izni ilə insanlar tərəfindən bilinir. Qeyb aləmindən xəbər verən insanlar haqqında hədislərdə ağır və xəbərdaredici ifadələr işlədilir.2

Gələcək haqqında öyrənmək, bəxt və qisməti bilmək məqsədilə kart, qəhvə fincanı və noxuddan istifadə edərək, eyni zamanda ovuca baxaraq gələcəyi bildirməyə fal, həmin işlərlə məşğul olana falçı, kahin və ya medium (guya ruhlarla əlaqə yaradan) deyilir. İslam dinində cahiliyyə adətlərindən hesab edilən fal oxları ilə qismət axtarmaq qadağan edilmiş («Maidə» surəsi, 5/3), kahinlik və falçılığın bütün növləri haram buyurulmuşdur.3

Bəzi hədislərdə4 müəyyən dəlillərə əsaslanaraq müsbət şərhlərin uyğun qəbul edilməsinə baxmayaraq, ümidsizlik və uğursuzluq hisslərinə qapılmaq doğru hesab edilməmişdir. Ağıl və iradəsinin köməyi ilə insanı bu səbəblərə bağlı olmaqdan uzaqlaşdıran belə anlayışlar İslam dininə ziddir. Bunları kənarlaşdıran fal və falçılıq – duz falı, qəhvə falı, qurğuşun əritmək, ovuc falı, Quran və kitab falı dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir.

Falın növlərindən biri də ulduz və bürc fallarıdır. İslamda astronomiya elminə əhəmiyyət verilmiş, lakin səma cismlərinin hərəkətlərinə baxaraq bunlardan dünyadakı hadisələrin və insanların gələcəyi ilə bağlı nəticələr çıxarmaqla məşğul olan astrologiyaya isə müsbət yanaşılmamışdır. Çünki ulduz və bürc falı həm İslam dininin tövhid inancına, həm də “mütləq qeybi yalnız Allah bilir” kimi əsas prinsipə ziddir.

İslam dinində sonradan olacaq hadisələr haqqında “xəbər vermək” mənasında olan kəhanət də həmin səbəblərlə qadağan edilir, bunu edən insanlar (kahinlər) və onların dediklərinə inananlar haqqında cənnətə girməmək5 və ibadətlərin savabını qazanmamaq kimi6 ağır və qınanan ifadələr işlədilir.
Cindarlıq da qeybdən xəbər verməyin bir növüdür. Cin insanın hiss orqanları ilə bilinməyən, şüur və iradəyə sahib olan, ilahi əmrlərlə hərəkət edən varlıqdır. İnsanlar kimi Allaha ibadət etmək üçün yaradılan cinlər insanlarla müqayisədə fərqli xüsusiyyətlərə malik olsalar da, qeyb aləmini bilmirlər.7

Hədislərdə də cinlərlə bağlı təfsilatlı məlumat verilmir. Bilmək lazımdır ki, cinlər haqqında ayə və hədislərdə bildirilənlər xaricindəki məlumatlar qədim iran, türk və hind mədəniyyətlərindən keçmişdir.

Mömin Allahın icazəsi olmadan cin də daxil olmaqla, heç bir varlığın zərər verə bilməyəcəyinə inanmalı, cin və digər varlıqlardan gəlmə ehtimalı olan zərərlərdən Allaha sığınmalı, Quran oxumalı, İslama tam əməl etməlidir. Belə ki, Hz.Peyğəmbərimiz (s) cinlərin insana təsirinə qarşı «Ayətul-kürsi»ni və «Muavvizəteyn» adlanan «Fələq» və «Nas» surələrini oxumaqla bu məsələdə insanlara nümunə göstərmişdir.
Dilimizdə başda sehr, gözmuncuğu (dua kimi şeylər) taxmaq və cindarlıq kimi maddi-mənəvi vasitələrdən mənfi yöndə istifadə edərək bəzi məqsədləri həyata keçirmək səyi olaraq qiymətləndirilən sehr, ərəb dilində isə “sihr” sözü ilə ifadə edilir. Sehr isə magiya və hiylə yolu ilə insanları təsirə salaraq təbiət qanunlarına zidd hadisələr göstərməyə çalışmaq və insanları aldatmaq sənəti kimi bildirilir. Quranda Peyğəmbərə göndərilən vəhyin haqq olduğu, sehrlə heç bir əlaqəsinin olmadığı, Peyğəmbərlərin də sehrbaz hesab edilməyəcəyi bildirilmiş, sehirbazların yalançı olduqları qeyd edilmişdir.8

Sehr yeddi böyük günahdan biridir.9

Sehrin həqiqi olması və təsir dərəcəsi ilə bağlı müzakirələr bir kənara, İslam alimlərinin fikrincə, Allahın diləməsi xaricində bu heç kimə zərər verə bilməz. Müsəlmanın sehrlə məşğul olması və ya sehr etdirməsi haramdır. Sehrin təsirindən xilas olmaq üçün Allaha sığınmaq, ibadət və dua etmək, yoxsullara sədəqə vermək lazımdır.

QEYDLƏR

1) Bu yazı 27.11.2010-cu ildə www.islam.com.az saytının “Məqalələr” bölməsindən həmin saytın idarə heyətinin icazəsi ilə götürülmüşdür. Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

2) İslam dininin qeyb, qeyb aləmi, qeybi bilmək, sehr, cindarlıq, cinvurma, cadugərlik, fal və falçılıq kimi məsələlərə münasibəti ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı keçidlərə də baxmaq tövsiyə olunur:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2069.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2512.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/662.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/668.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/666.html

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. «Əraf» surəsi, 7/188; «Ənam» surəsi, 6/59. []
  2. Muslim, “Salam”, 125. []
  3. İbn Macə, “Taharət”, 122. []
  4. Buxari, “Tibb”, 42; Muslim, “Salam”, 110-119. []
  5. “Müsnəd”, III. 14. []
  6. Muslim “Səlam”, 33. []
  7. «Ənam» surəsi, 6/100, 116; «Hicr» surəsi, 15/27. []
  8. «Əraf» surəsi, 7/116; «Yunus» surəsi, 10/76-77, «Taha» surəsi, 20/69; «Zuxruf» surəsi, 43/30; «Zariyat» surəsi, 51/52. []
  9. Muslim “İman”, 144. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
7.692 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.127 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.956 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.256 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.600 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.898 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.715 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.515 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 19.464 dəfə oxundu
9 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.983 dəfə oxundu
10 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.833 dəfə oxundu
11 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.455 dəfə oxundu
12 Hikmət 09.01.16 4.118 dəfə oxundu
13 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.572 dəfə oxundu
14 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.576 dəfə oxundu
15 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.758 dəfə oxundu
16 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.447 dəfə oxundu
17 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.003 dəfə oxundu
18 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.857 dəfə oxundu
19 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.476 dəfə oxundu
20 Faiz 29.03.10 4.385 dəfə oxundu
21 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.435 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.422 dəfə oxundu
23 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.147 dəfə oxundu
24 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.398 dəfə oxundu
25 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.745 dəfə oxundu
26 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.764 dəfə oxundu
27 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.004 dəfə oxundu
28 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.284 dəfə oxundu
29 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.103 dəfə oxundu
30 Vərdişlər 10.04.10 2.592 dəfə oxundu
31 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.837 dəfə oxundu
32 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.358 dəfə oxundu
33 Tağut 28.04.17 2.844 dəfə oxundu
34 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.706 dəfə oxundu
35 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.766 dəfə oxundu
36 Kişinin seksuallığı 09.01.12 15.482 dəfə oxundu
37 Vəhy 12.04.13 1.801 dəfə oxundu
38 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 439 dəfə oxundu
39 Təsbeh 06.07.09 3.627 dəfə oxundu
40 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.490 dəfə oxundu
41 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.654 dəfə oxundu
42 İsra və Merac 02.04.16 1.161 dəfə oxundu
43 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.354 dəfə oxundu
44 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 581 dəfə oxundu
45 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.343 dəfə oxundu
46 Qəndil 30.06.09 7.719 dəfə oxundu
47 Şəfaət 08.04.10 3.127 dəfə oxundu
48 Surroqat analıq 03.02.12 4.762 dəfə oxundu
49 Təvəssül 10.06.13 3.067 dəfə oxundu
50 “Ən zəif ev” 09.03.18 292 dəfə oxundu
51 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.622 dəfə oxundu
52 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.811 dəfə oxundu
53 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.519 dəfə oxundu
54 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.524 dəfə oxundu
55 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.309 dəfə oxundu
56 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 415 dəfə oxundu
57 Donuz dərisi 02.11.09 3.221 dəfə oxundu
58 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.635 dəfə oxundu
59 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.692 dəfə oxundu
60 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.007 dəfə oxundu
61 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.194 dəfə oxundu
62 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 117 dəfə oxundu
63 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.973 dəfə oxundu
64 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 43.596 dəfə oxundu
65 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.378 dəfə oxundu
66 Şəfaət inancı 08.02.11 2.891 dəfə oxundu
67 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.843 dəfə oxundu
68 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.990 dəfə oxundu
69 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 357 dəfə oxundu
70 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.623 dəfə oxundu
71 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.437 dəfə oxundu
72 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.740 dəfə oxundu
73 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.682 dəfə oxundu
74 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.348 dəfə oxundu
75 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.041 dəfə oxundu
76 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.886 dəfə oxundu
77 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.585 dəfə oxundu
78 Dua 25.11.10 6.987 dəfə oxundu
79 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.529 dəfə oxundu
80 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.927 dəfə oxundu
81 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.072 dəfə oxundu
82 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.813 dəfə oxundu
83 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.113 dəfə oxundu
84 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.697 dəfə oxundu
85 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.489 dəfə oxundu
86 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.444 dəfə oxundu
87 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.462 dəfə oxundu
88 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.389 dəfə oxundu
89 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.530 dəfə oxundu
90 Şirk və küfr 14.07.11 3.482 dəfə oxundu
91 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.114 dəfə oxundu
92 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.096 dəfə oxundu
93 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.344 dəfə oxundu
94 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.765 dəfə oxundu
95 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.150 dəfə oxundu
96 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.903 dəfə oxundu
97 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.072 dəfə oxundu