Tövrat təhrif edilib, yoxsa yox?
Müsəlmanlar > Fitvalar > Qeyri-müsəlmanlar Tarix: 23 Kasım 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Yəhudilər belə bir fikir irəli sürürlər ki, Maidə surəsinin 43-44-cü ayələrinə əsasən Tövrat təhrif edilməyib. Biz buna bir cavab verə bilmirik. Halbuki, Tövratda peyğəmbərlərin haqqında qəbuledilməz məsələlər də var. Bunu necə qiymətləndirmək lazımdır?

Maidə surəsinin 43-44-cü ayələri Tövratın bötüvlükdə qorunub saxlandığını ifadə etmir. Həmin ayələr belədir:

“İçində Allahın hökmü olan Tövrat özlərində olduğu halda onlar səni necə hakim təyin edirlər? Hələ bir bundan sonra da (verdiyin hökmdən) üz çevirirlər. Onlar mömin deyillər.

Şübhəsiz ki, Tövratı Biz nazil etmişik. Onda bir hidayət və bir nur vardır. (Allaha) təslim olan peyğəmbərlər yəhudilər üçün bununla, din xadimləri1 və alimlər isə Allahın Kitabından qorunub saxlanılanlarla hökm verirdilər. Onlar (hamısı) buna şahid oldular. İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun! Ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər – məhz onlar kafirlərdir”.

Diqqət yetirdinizsə, 43-cü ayədə: “İçində Allahın hökmü olan”, 44-cü ayədə isə: “Onda bir hidayət və bir nur vardır”, – deyilir. Bu sözlər onu göstərir ki, Tövrat nə qədər təhrif olunsa da, onda hələ də korlanmamış hökmlər var. Oxşar sözlər 46-cı ayədə İncil haqqında da deyilir. Lakin Quran haqqında bütövlükdə: “o hidayət rəhbəridir”, “o bir nurdur”, – deyilir.2 Bu sözlər eyni sözlər deyil. Əvvəlki ilahi kitabların təhrifə məruz qaldığını bildirən ayələr bunu izah edir.

Allah bir çox ayədə yəhudiləri Tövratın hökmlərini tətbiq etməyə dəvət etmiş, lakin onlar bundan boyun qaçırmışlar. Çünki həqiqətən də, Tövratı tətbiq etsəydilər, Qurana və Muhəmməd peyğəmbərə inanmalı olardılar. Quranda belə deyilir:

“De: “Ey Kitab əhli! Nə qədər ki, Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə düzgün əməl etmirsiniz, siz doğru yolda deyilsiniz”. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən (Quran) onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Sən isə kafir tayfa­ üçün heyfsilənmə”. (Maidə, 5/68.)

Bu ayələr isə onu göstərir ki, onlar sadəcə olaraq Tövrata yox, bizim kitabımıza və peyğəmbərimizə də inanmalıdırlar. Əks təqdirdə, Allah onları hidayətdə olan bir cəmiyyət kimi qəbul etmir. Ayələr belədir:

“Onlar dedilər: “Yəhudi və ya xaçpərəst olun ki, doğru yola yönələsiniz!”.De: “Əksinə, İbrahimin əsl dinindən olmaq lazımdır. O, müşriklərdən deyildi”.

“Deyin: “Biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil olana, Musa və İsaya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruq. Biz yalnız Ona təslim olanlarıq!”.

“Əgər onlar da siz iman gətirdiyinizə iman gətirsələr, doğru yola yönəlmiş olarlar. Yox, əgər üz döndərsələr, mütləq ixtilafa düşmüş olarlar. Onlardan (qorunmaq üçün) Allah sənə kifayət edər. O, Eşidəndir, Biləndir!”. (Bəqərə, 2/135-137.)

Qurani-Kərim hazırki Tövrat və İncildən daha əhatəlidir və bir meyardır. Əgər o kitablardakı hökmlər Qurana müvafiqdirsə, biz onları qəbul edirik. Əgər Quranla üst-üstə düşmürsə, qəbul edə bilmərik. Quranın digər kitabların üzərində hakim olduğunu bildirən ayə budur:

“Biz sənə, özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mühafizə edən Kitabı haqq olaraq nazil etdik. Elə isə onların arasında Allahın (sənə) nazil etdiyi (Kitabla) hökm ver. Sənə gələn haqdan ayrılıb onların istəklərinə tabe olma. Sizlərdən hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi tək bir ümmət edərdi. Lakin (başqa-başqa olmanız) sizə verdikləri ilə sizi imtahan etməsi üçündür. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Hamınızın qayıdışı Allaha olacaq və O, ziddiyyətə düşəcəyiniz şeylər barəsində sizə xəbər verəcəkdir”. (Maidə, 5/48.)

  1. Heç kimə yaraşmaz ki, Allah ona Kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdikdən sonra insanlara: “Allaha yox, mənə qul olun!”– desin. Əksinə, (o deyər): “Öyrətdiyiniz Kitabın və (ondan) öyrəndiyiniz şeyin sayəsində din xadimləri olun!”. []
  2. Baxın: Nisa, 4/174; Maidə, 5/15. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.240 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Qeyri-müsəlmanlar 29.06.09 1.845 dəfə oxundu
2 Allah bəzi yəhudiləri bu dünyada öldürüb təzədən diriltmişdir? 30.05.13 1.738 dəfə oxundu
3 Boykot edilən yəhudi və xristian mallarını almaq haramdır? 30.03.12 1.532 dəfə oxundu
4 Müsəlmanları öldürməyi siyasət halına gətirənlərlə yaxşı əlaqələr qurmaq olar? 28.12.16 420 dəfə oxundu
5 Bəzək üçün xaç taxmaq olar? 29.06.09 2.718 dəfə oxundu
6 Sabi nə deməkdir? Quranda sabilik barədə məlumat var? 21.05.10 2.428 dəfə oxundu
7 Dini xidmətlər üçün müsəlman olmayanlardan ianə yığmaq olar? 18.04.12 1.313 dəfə oxundu
8 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.206 dəfə oxundu
9 Qeyri-müsəlmanların xeyirli əməlləri nə olacaq? 11.04.11 1.693 dəfə oxundu
10 Bəni İsrail deyildiyi vaxt kimlər nəzərdə tutulur? 24.02.11 2.090 dəfə oxundu
11 Müsəlman olmayanları nəyə görə Məkkəyə buraxmırlar? 15.06.12 1.551 dəfə oxundu
12 Münafiqlər ən pis kafirdən də aşağıda, ən pis əzabla üzləşəcəklər? 20.01.17 351 dəfə oxundu
13 Müsəlman olmayanı tərifləmək olar? 13.02.10 1.818 dəfə oxundu
14 Başsağlığı vermək üçün kilsədəki cənazə mərasiminə getmək olar? 02.04.11 1.915 dəfə oxundu
15 Bu qədər səhvə baxmayaraq İsrail oğulları nə üçün məhv edilmədilər? 11.01.13 1.350 dəfə oxundu
16 Quranın varlığından xəbəri olan qeyri-müsəlmanlara təbliğ çatmış sayılırmı? 26.05.17 463 dəfə oxundu
17 Quran təbliğ olunmayan bir insan Allah dərgahında cavabdehdir? 05.04.10 2.077 dəfə oxundu
18 Bəşəriyyət üçün yaxşı işlər görən qeyri-müsəlmanlara rəhmət oxumaq olar? 11.04.11 1.732 dəfə oxundu
19 Yəhudilərin təhrif etdikləri sözlər hansılardır? 25.03.13 1.328 dəfə oxundu
20 Cizyə vergisi nədir, kimdən alınır? 29.01.18 151 dəfə oxundu
21 Peyğəmbər yəhudilərlə al-ver edib? 19.12.09 1.963 dəfə oxundu
22 Yəhudilər anadangəlmə lənətləniblər? 20.04.11 4.499 dəfə oxundu
23 Qeyri müsəlman bir ailənin övladı kimi dünyaya gələn insanın bəxti yoxdur? 25.04.13 1.337 dəfə oxundu
24 Müsəlman ölkəsində Kilsənin təmir edilməsi doğrudurmu? 23.02.18 125 dəfə oxundu
25 Yəhudi və xristianlarla əməkdaşlıq etmək olar? 13.04.10 2.021 dəfə oxundu
26 Müsəlmanlar Quranın yandırılmasına nə cür reaksiya verməlidirlər? 28.04.11 1.612 dəfə oxundu
27 Qeyri-müsəlmanlarla evlənmək olarmı? 18.04.16 1.573 dəfə oxundu
28 Qeyri-müsəlman bir ölkədə oxumağın və yaşamağın dini qəbahəti varmı? 26.03.18 148 dəfə oxundu
29 Müsəlman olmayanlara rəhmət oxumaq olar? 02.05.10 2.301 dəfə oxundu
30 Təqva nədir? Qeyri-müsəlman təqvalı ola bilər? 07.03.11 3.403 dəfə oxundu
31 Qeyri-müsəlmanın ovladığı balıq və dəniz məhsullarını yemək olar? 27.06.13 1.802 dəfə oxundu
32 Muhəmməd (ə.s.)-a inanmayan əhli-Kitab cənnətə girə bilərmi? 28.09.18 161 dəfə oxundu
33 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlar üçün dua etməsi doğrudurmu? 26.12.15 833 dəfə oxundu
34 Müsəlman olmayanlara zəkat vermək olar? 14.07.09 2.114 dəfə oxundu
35 Qəbirlərin təhqir edilməsinə münasibət 01.11.13 1.512 dəfə oxundu
36 Yaxşı işlər görən qeyri-müsəlmanların halı necə olacaq? 22.04.19 250 dəfə oxundu
37 Xaçpərəstlər həzrəti Məryəmi də ilahlaşdırıblar? 20.06.10 2.325 dəfə oxundu
38 Həvarilər 29.06.11 1.966 dəfə oxundu
39 Qeyri-müsəlmana içki satmaq olar? 19.11.13 1.451 dəfə oxundu
40 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.535 dəfə oxundu
41 İslamı yaymaq üçün qeyri-müsəlmanlarla müharibə etmək lazımdır? 28.09.14 1.715 dəfə oxundu
42 Müsəlman olmayana sədəqə vermək olar? 01.12.13 1.375 dəfə oxundu
43 İslam əhli olmayanlara bəxşiş vermək olar? 22.06.10 1.533 dəfə oxundu
44 Kafirlər iman edənə qədər onlarla döyüşməliyik? 21.10.14 1.176 dəfə oxundu
45 Qeyri-müsəlmanlarla şərikli bizneslə məşğul olmaq olar? 06.02.15 1.109 dəfə oxundu
46 Müsəlman olmaq istəyən yəhudi əvvəl xristian olmalıdır? 11.12.10 1.783 dəfə oxundu
47 İnanmadığı halda yaxşılıq edən insan buna görə savab qazanır? 25.10.11 1.833 dəfə oxundu
48 Dostluq qurmaqda qadağan olunan şəxslər kimlərdir? 18.05.15 1.127 dəfə oxundu
49 Tövrat təhrif edilib, yoxsa yox? 23.11.10 3.240 dəfə oxundu
50 Yəhudilərə niyə çox ağır yemək-içmək qadağaları qoyulub? 21.11.11 2.353 dəfə oxundu
51 Təbliğ çatmayan yerdə qeyri-müsəlmanlar nədən məsuliyyət daşıyır? 01.10.15 916 dəfə oxundu
52 Müsəlman olmayanın haqqını yemək 20.12.10 2.062 dəfə oxundu
53 Müsəlman olmayan bir həkim müsəlman uşaqları sünnət edə bilər? 08.12.11 1.900 dəfə oxundu
54 Bir müsəlmanın qalstuk taxması doğrudurmu? 19.10.16 820 dəfə oxundu
55 Xristianlar məsciddə mərasim keçirə bilərlər? 15.06.11 1.747 dəfə oxundu
56 İslam düşmənlərini öldürmək olar? 27.12.10 2.292 dəfə oxundu
57 Ateizmlə əlaqədar təbliğata münasibətiniz nədir? 11.08.14 1.171 dəfə oxundu
58 İslam dövlətində yaşayan qeyri-müsəlmanlardan cizyə alınmalıdırmı? 21.10.16 561 dəfə oxundu