Bəqərə surəsinin 93-cü ayəsi
Müsəlmanlar > Fitvalar > Quran Tarix: 25 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Quranın Bəqərə surəsinin 93-cü ayəsi nə cür izah olunur? Həmin ayədəki "səminə" və "asaynə" felləri nəyi bildirir?

MÖHKƏM YAPIŞMAQ / ÜSYAN ETMƏK

Bəqərə surəsi, 93-cü ayə

Biz sizdən qəti bir söz [əhd-peyman] alıb, Tur dağını sizin üzərinizə qaldırmış və: “Sizə verdiyimizdən [Tövratdan] möhkəm tutun və dinləyin!”, – [demişdik]. Onlar da: “Eşitdik və möhkəm yapışdıq”, – demişdilər. Halbuki, kafirlik etmələri ucbatından buzovun məhəbbəti qəlblərinə hakim olmuşdu [onların qəlblərini bürümüşdü]. [Ya Məhəmməd!] Onlara söylə: “Əgər iman gətirmisinizsə, öz imanınızın sizə bu cür əmr verməsi necə də pisdir!”.

Əsaالعصا kəlməsi çəlik, əsa, əl ağacıdəyənək mənasındadır. عصى feli isə dəyənək tutubmuş kimi tutdu və ya dəyənəklə döyürmüş kimi döydü mənaları verir. Əsmai bəzi Bəsrəlilərin belə bir sözünü rəvayət edib: Dəyənəyə əsa deyilməsinin səbəbi əl və barmaqların onun üstündə birləşməsidir. Əbu Abidin fikrincə, əsa sözünün əsl mənası birləşmək və həmrəy olmaqdır. Bununla bərabər, عصى feli üsyan etmək, etiraz etmək mənaları da ifadə edir.

Belə olan halda, iki ayədəki سمعنا و عصينا cümləsi «eşitdik və möhkəm tutduq/yapışdıq» mənası verdiyi kimi, «eşitdik və üsyan/etiraz etdik» mənası da verə bilər. Bəd niyyətli olanlar belə ifadələri seçirlər ki, onu hər tərəfə çəkə bilsinlər. İfadələrin bu cür istifadəsinə cinas deyilir. سمعنا و عصينا cümləsinin Bəqərə surəsinin 93-cü ayəsində  «eşitdik və möhkəm yapışdıq/tutduq» mənası bildirməsi qətidir.1

Məal və təfsir kitablarında سمعنا و عصينا cümləsinə «eşitdik və üsyan etdik» kimi məna verilib. Halbuki, “üsyan etdik”, – deyə bir söz, yəni, əhd-peyman alına bilməz. Allah Təala: ”Bir gün sizdən qəti bir söz (əhd-peyman) aldıq”, – dediyinə görə, سمعنا و عصينا cümləsinin yeganə mənası «eşitdik və möhkəm tutduq/yapışdıq» olmalıdır. Cümlənin davamı da bu mənanı qüvvətləndirir. Çünki onlar bir tərəfdən “möhkəm yapışdıq”, – deyə söz vermişdilər, lakin digər tərəfdən o buzovun məhəbbəti qəlblərinə hakim olub, onu bürümüşdü.

Ən-Nisa surəsində سمعنا و عصينا cümləsinin mənası cinaslıdır. Ona həm möhkəm yapışmaq/tutmaq, həm də üsyan etmək mənaları verilə bilər.

Bu mövzu Tövratda öz əksini aşağıdakı kimi tapmışdır:

Musa gedib Rəbbin bütün buyruqlarını və prinsiplərini xalqa bildirdi. Hamı bir ağızdan: “Rəbbin dediyi hər şeyi yerinə yetirəcəcyik”, – deyə cavab verdi. Musa Rəbbin bütün əmrlərini yazdı. Sabah erkən qalxıb, dağın ətəyində bir qurbangah qurdu və İsrailin on iki oymağının rəmzi olan on iki daş sütun tikdi. Sonra İsrailli gəncləri oraya göndərdi. Onlar da Rəbbə yandırılan qurbanlar təqdim etdilər və dinclik qurbanları olaraq buğaları kəsdilər. Musa axan qanın yarısını ləyənlərə doldurdu, digər yarısını isə qurbangahın üstünə tökdü. Sonra əhd kitabını götürüb, xalqa oxudu. Camaat: “Rəbbin dediyini edəcəyik, Onu dinləyəcəyik!”, – dedi (Tövrat, Çıxış, 24/3-7).

  1. İbrani dili mütəxəssisi Saleh Ağdəmir bu mövzu ilə əlaqədar sualıma belə cavab verdi: “Bu ifadə Tövratda “şamanu və asinu” şəklindədir. Mənası “Eşitdik və yerinə yetirəcəyik” deməkdir. Burada asinu sözü sin (s) hərfi ilə yazılır və üsyan (üsyan isə sad [qalın s səsi] hərfi ilə yazılır) sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur”. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.309 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Quranı qaydalara əsasən oxumaq 05.07.09 9.328 dəfə oxundu
2 Ərafın 54-cü ayəsinə əsasən gecə qabaq gəlir, yoxsa gündüz? 25.03.11 2.025 dəfə oxundu
3 Peyğəmbər Qurani-Kərimi necə təbliğ və şərh edib? 28.04.10 2.026 dəfə oxundu
4 Nəcva sədəqəsi məsələsi indi də qüvvədədir? 28.02.11 1.701 dəfə oxundu
5 Quran Azərbaycanca oxunmalıdır, yoxsa Ərəbcə? 12.04.11 4.104 dəfə oxundu
6 Quranı musiqi kimi gözəl oxumağın bir eybi var? 13.06.11 2.226 dəfə oxundu
7 Zorla Quran oxutmaq olar? 26.12.11 1.688 dəfə oxundu
8 Vərəsəyə dair hökmlər nəyə görə müxtəlif ayələrdə verilib? 12.03.12 1.634 dəfə oxundu
9 Qurandakı “Allahın əli” kimi ifadələri necə başa düşməliyik? 17.01.13 2.301 dəfə oxundu
10 Bəqərənin 261-ci ayəsindəki “mən yəşau” birləşməsi nə cür başa düşülməlidir? 26.10.13 1.371 dəfə oxundu
11 Rəsulullaha verilən hikmət, Quranı izah etmək səlahiyyətidirmi? 05.12.16 2.222 dəfə oxundu
12 “İnsanları və cinləri ancaq Mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım” ayəsi nə deməkdir? 05.07.09 2.904 dəfə oxundu
13 “Quran kifayət deyil!”- deyənlər kafir olurlamı? 23.05.16 1.161 dəfə oxundu
14 Ali-İmran surəsinin 86-cı ayəsi kəlimeyi-şəhadətin sübutudur? 03.05.14 1.566 dəfə oxundu
15 Qurandakı əshabul-yəmin və əshabuş-şimal ifadələri nə deməkdir? 05.03.11 1.576 dəfə oxundu
16 Qərb alimlərinin Quranın təhrif edildiyinə dair iddiaları düzdür? 16.04.11 2.078 dəfə oxundu
17 “Ancaq Səndən kömək istəyirik” ayəsinin izahı 26.06.11 1.839 dəfə oxundu
18 “Allah və peyğəmbərin qabağına keçməyin” ayəsi nə məna verir? 29.12.11 2.229 dəfə oxundu
19 Quranı satmaq düzgündür? 13.03.12 2.183 dəfə oxundu
20 Ali-İmran surəsinin 103-104-cü ayələri 13.01.13 1.841 dəfə oxundu
21 Zaman nədir? 11.11.13 2.052 dəfə oxundu
22 Təfsirlərə baxmadan Quranı başa düşmək mümkündürmü? 23.11.16 509 dəfə oxundu
23 Quranın hamı tərəfindən başa düşülməsi 05.07.09 2.008 dəfə oxundu
24 Qadın Quran oxuduğu vaxt başını örtməlidir? 13.03.10 5.628 dəfə oxundu
25 Quranda şirklə əlaqədar hansı ayələr var? 05.05.10 2.680 dəfə oxundu
26 Firon niyə iman gətirmədi? 10.03.11 2.251 dəfə oxundu
27 Sad surəsinin 29-cu ayəsini niyə belə tərcümə etmisiniz? 20.04.11 1.958 dəfə oxundu
28 Ancaq Allahdan kömək diləmək nə məna verir? 26.06.11 2.202 dəfə oxundu
29 Hucurat surəsinin 7-ci ayəsini necə başa düşmək lazımdır? 02.01.12 1.759 dəfə oxundu
30 Şagirdlər Quran dərsində mütləq dəstəmazlı olmalıdırlar? 04.04.12 2.127 dəfə oxundu
31 Həzrəti İbrahimə nə üçün tapşırıldı ki, kəsəcəyi quşları özünə isinişdirsin? 23.01.13 1.491 dəfə oxundu
32 Peyğəmbərimiz Qiyamət günü qədim ümmətlərə də şahidlik edəcək? 23.05.14 1.548 dəfə oxundu
33 Quran dəstəmazsız oxuna ya da əllə tutula bilərmi? 04.01.17 891 dəfə oxundu
34 Quranın zikr olması 05.07.09 3.202 dəfə oxundu
35 Quranı nüzul cərgəsinə əsasən başa düşməyə çalışmaq düzdür? 20.09.14 1.431 dəfə oxundu
36 İblisin haqq yoldan azmağı 12.05.09 2.522 dəfə oxundu
37 İbrahim peyğəmbərin sınağa çəkildiyi kəlmələr nədir? 11.03.11 4.039 dəfə oxundu
38 Günahkarlar Qiyamət günü kor vəziyyətdə həşr olunacaqlar? 18.04.11 2.151 dəfə oxundu
39 Qurana əsasən cansız varlıqların da öz dilləri var? 04.07.11 2.212 dəfə oxundu
40 Zina cəzasının qeyd edildiyi ayələrdəki əzab axirətdəki əzabdır? 04.01.12 3.674 dəfə oxundu
41 Əshabi-qəryə 10.04.12 1.530 dəfə oxundu
42 İbrahim peyğəmbər quşları dağa diri buraxıb, yoxsa ölü? 24.01.13 1.761 dəfə oxundu
43 Quranda cəmi neçə ayə var? 12.12.13 3.969 dəfə oxundu
44 Sünnətullah nədir? Fıtratullahla arasındakı fərqi izah edə bilərsiniz? 03.03.17 343 dəfə oxundu
45 Bismillahi-r-Rəhmani-r-Rəhim ifadəsi 05.07.09 5.410 dəfə oxundu
46 Qurbanlıq buğa əhvalatı 01.04.10 2.166 dəfə oxundu
47 Bəqərə surəsi, 7-ci ayə (II hissə) 28.03.10 3.193 dəfə oxundu
48 Quran kitab halına salındığı vaxt ona bir müdaxilə olub? 18.03.11 3.225 dəfə oxundu
49 Quran təkcə kişilərə müraciət edir? 21.04.11 1.883 dəfə oxundu
50 Peyğəmbər bizim bütün əməllərimizi görür? 05.07.11 2.290 dəfə oxundu
51 Peyğəmbərin Quranı şərh etmək kimi bir missiyası olub, yoxsa yox? 06.01.12 1.787 dəfə oxundu
52 Yataq otağına Quran qoymaq olar? 23.05.12 4.567 dəfə oxundu
53 Ali-İmran surəsinin 81-ci ayəsi 12.02.13 1.879 dəfə oxundu
54 Cəlcəlutiyyə deyilən bir vəhy nazil edilibmi? 24.12.13 1.343 dəfə oxundu
55 Quranda “Əhbar” kəliməsiylə qəsd edilənlər kimlərdir? 27.02.17 260 dəfə oxundu
56 Mələyin peyğəmbərə yuxuda gətirdiyi vəhyin Quran olmadığını demək olar? 05.07.09 3.228 dəfə oxundu
57 Şəfaət 08.04.10 3.124 dəfə oxundu
58 Nəsx və izahı 26.05.10 3.886 dəfə oxundu
59 Qurani-Kərimin xüsusiyyəti 15.03.11 9.765 dəfə oxundu
60 Quranda ümmət sözü neçə mənada işlənir? 26.04.11 2.074 dəfə oxundu
61 Qurandakı “ulu-l-əlbab” nə məna verir? 07.07.11 1.646 dəfə oxundu
62 Quran insanlara verilmiş təmiz sudur, havadır 28.02.11 2.430 dəfə oxundu
63 Quranın tarixi bir yanaşma ilə oxunmalı olduğunu demək düzgündür? 08.06.12 1.586 dəfə oxundu
64 Bəzi xəstəliklərə qarşı Quran oxunması nə dərəcədə düzgündür? 03.11.14 1.635 dəfə oxundu
65 Allah üçün qeybdən söhbət gedə bilərmi? 01.01.14 1.552 dəfə oxundu
66 Quranda “Ruhban” kəliməsi ilə qəsd edilənlər kimlərdir? 01.03.17 266 dəfə oxundu
67 Hamı Quranı oxuyub başa düşə bilər? 05.07.09 2.354 dəfə oxundu
68 Həzrəti İsa həzrəti İshaqın nəslindəndir? 05.07.09 3.201 dəfə oxundu
69 Kafir nə deməkdir? Kafir kimlərə deyilir? 02.04.10 6.425 dəfə oxundu
70 Quranda surələrin əvvəlində nəyə əsasən “əuzu-bəsmələ” yoxdur? 04.12.14 1.465 dəfə oxundu
71 Qurandakı “şaə” və “əradə” felləri “istəmək” mənasını bildirir? 18.03.11 1.746 dəfə oxundu
72 Quranın başa düşülməsində ictihadın əhəmiyyəti 13.05.11 1.749 dəfə oxundu
73 İnsanın başına bir iş gələndə şeytanın dostu olur? 07.07.11 1.790 dəfə oxundu
74 Quranda Cahiliyyədən qalma şerlər var? 20.01.12 1.714 dəfə oxundu
75 Ənam surəsinin 38-ci ayəsindəki dabbə sözünün mənası nədir? 19.06.12 2.069 dəfə oxundu
76 İbrahim surəsinin 4-cü ayəsinə sizin kimi məna verən qədim dövr alimləri olub? 26.02.13 1.684 dəfə oxundu
77 Quran 29/45-dəki “ən böyük zikr”lə nə nəzərdə tutulur? 15.01.14 1.943 dəfə oxundu
78 Bir daha peyğəmbər gəlməyəcəyinə görə Bəqərə 286-cı ayədəki “ISR” nədir? 22.03.17 568 dəfə oxundu
79 Tağutilik məfhumu nəyi bildirir? 05.07.09 2.141 dəfə oxundu
80 Nuh peyğəmbər əslində nə qədər yaşayıb? 05.07.09 5.080 dəfə oxundu
81 Bəqərə surəsi 19.04.10 4.863 dəfə oxundu
82 Quran əleyhinə danışanlarla münasibətimiz necə olmalıdır? 08.02.16 887 dəfə oxundu
83 Qurandakı dua ayələri Allahın sözü deyil? 19.03.11 2.498 dəfə oxundu
84 Peyğəmbər axırıncı ayə nazil olana qədər Quranla hökm vermədi? 13.05.11 1.746 dəfə oxundu
85 Naziat surəsinin 29-cu ayəsindəki gün nə deməkdir? 08.07.11 1.655 dəfə oxundu
86 Quran yüklənən mobil telefonu cibdə daşımaq günahdır? 24.01.12 2.669 dəfə oxundu
87 Allah Özü barədə nə üçün: “Biz” deyir? 03.07.12 2.832 dəfə oxundu
88 Ali-İmran surəsi 45-ci ayəni qəza-qədər baxımından necə başa düşmək lazımdır? 09.03.13 2.050 dəfə oxundu
89 Bu zəmanədə Qurana nə cür xidmət etmək olar? 06.02.14 1.810 dəfə oxundu
90 Əli İzzətbekoviçdən İslam dünyasının Xülasəsi 14.04.17 453 dəfə oxundu
91 Quran və anaxronizm 05.07.09 2.029 dəfə oxundu
92 Hansı surəni oxumaq daha fəzilətlidir? 19.09.15 1.335 dəfə oxundu
93 Vaqiə surəsinin 79-cu ayəsindəki mutahhəruun sözü nə deməkdir? 14.04.10 2.449 dəfə oxundu
94 Nisa surəsinin 159-cu ayəsinin izahı 27.11.10 2.687 dəfə oxundu
95 Ölünün dalınca Quran oxumağın nə mənası var? 20.03.11 3.633 dəfə oxundu
96 Quran dərsini niyə ayələrin nazil olduğu ardıcıllığa əsasən keçmirsiniz? 17.05.11 1.916 dəfə oxundu
97 Təbbət surəsi 11.07.11 3.321 dəfə oxundu
98 Quran və hədis proqramı olan aparatla ayaqyoluna girmək olar? 24.01.12 2.028 dəfə oxundu
99 Peyğəmbərin bağışlanma üçün duası hansı məqsədi daşıyır? 08.07.12 3.752 dəfə oxundu
100 Quranın mubin olmağı nə məna daşıyır? 08.04.13 1.366 dəfə oxundu