Fatihə surəsinin Rus dilinə tərcüməsi necə olmalıdır?
Müsəlmanlar > Fitvalar > Quran Tarix: 22 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Mən Quranı həm Azərbaycan, həm də Rus dilində oxumuşam. Sizin də bildiyiniz kimi, müxtəlif tərcümə-məallar var. Bunlar müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı insanlar tərəfindən hazırlanıb. Çox istərdim ki, Fatihə surəsinin Rus dilinə tərcüməsi ilə bir də tanış olum. Təbii ki, əgər varsa, sizin saytınız tərəfindən hazırlanan tərcümə ilə. Qabaqcadan minnətdaram.

Cavab: Fatihə surəsinin Rus dilinə tərcüməsi ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz. Qeyd edək ki, hal-hazırda Qurani-Kərimin Azərbaycan və Rus dillərinə tərcümə işini davam etdiririk. İnşallah bu iş başa çatdığı vaxt saytımıza əlavə ediləcək.

КОРАН

ФАТИХА или ОТКРЫВАЮЩАЯ1

1. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

2. Хвала Аллаху, Господу миров!

3. (Он) Милостивый, Милосердный.

4. (Он) Повелитель Судного дня.

5. (Господь наш) Только тебе (одному) служим (поклоняемся) мы, только у тебя (одного) просим о помощи.

6. Направь нас на верный путь.

7. На путь тех, которых ты облагодетельствовал. (Но) не на путь прогневавших (тебя) и заблудших.

Примечания

1. Исследование понятий (имен Аллаха) Милостивый и Милосердный (Рахман и Рахим) привело нас к мнению о возможности трактова-ния их, соответственно, как Бесконечно-доброде-тельный и Щедро-вознаграждающий (А. Байындыр).

2. Фатиха начинает Коран. Потому там, где начинают «с Фатихи», «начинают с Корана»…

Мы тоже «начинаем с Корана». Это важно подчеркнуть. В истинном исламе все начинается с Корана и опять же возвращается к нему. Все находится «внутри него», в его пределах. Основыется на нем, аргументируется и дока-зывается им. Так Коран становится способом мышления и познания для веры. А сама она обретает в силу этого качество истинной, объе-ктивной и адекватной веры. Одновременно это значит, и то, что все, что отступает от Корана и не согласуется с ним, не говоря уже о вхождении с ним в прямое противостояние, все это, совершен-но однозначно, отступает и от адекватной веры (практикующей Слово Аллаха) и делается непри-емлемым для нее.

3. О Коране можно говорить в разных смыслах (с точки зрения методологии познания). Но есть один-единственный смысл, адекватный ему и совпадающий с ним. Это – научный Коран. То есть Коран, осваиваемый и понимаемый мето-дом науки и на его почве. На это указывает сам Аллах, характеризуя Коран как фытрат или объективную закономерность (логос). Эта закономерность может быть выражена и познана (то есть вложена в Коран и извлечена из него) только методом науки и никаким другим более.

4. Фонд Сулеймания ориентируется на научный Коран. На этом принципе строится его научно-исследовательская программа и вся деятельность в целом.

Важно подчеркнуть в этой связи отношение Фонда к существующим в исламе течениям и на-правлениям, в том числе и исламскому сектант-ству (тарикату). Со всеми ними Фонд готов сотру-дничать на принципах научного Корана. Иначе говоря, любое мнение, претендующее на объек-тивность (в том числе и за пределами ислама), является привлекательным для Фонда, но при условии, что оно разделяет позиции науки в вере и Коране. В любом другом случае пути Фонда и оппонента, к сожалению, безнадежно расходятся.

5. Важно заметить, что этот момент соот-ветствия Корану в исламе есть выражение бо-лее широкого принципа соответствия Слову Бога (Аллаха) в вере. Это соответствие является платформой для диалога и сотрудничества между разными конфессиями, направлениями и формами веры. Из нее следует установка на мир, жизнь и развитие между людьми и народами, цивилизациями и культурами. Условиями их обеспечения являются научное мышление и нравственно-гуманистическое сознание, ориен-тированное на оптимистическое мировидение…

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Bu tərcümə Rasim Osmanzadə (fəlsəfə elmləri doktoru, professor) tərəfindən hazırlanmışdır. Tərcümədə Abdulaziz Bayındır-ın (ilahiyyat elmləri doktoru, professor) Kur’an-ı Kerim’in Açıklamalı Meâli Fatiha ve Bakara Sureleri adlı əsərindən istifadə edilib. Adı çəkilən əsər bir neçə dəfə İstanbul (Türk dilində), Bakı (Azərbaycan dilində), Moskva və Sankt Peterburq şəhərlərində (Rus dilində) nəşr edilib. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.745 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Quranın hamı tərəfindən başa düşülməsi 05.07.09 2.028 dəfə oxundu
2 Qadın Quran oxuduğu vaxt başını örtməlidir? 13.03.10 6.152 dəfə oxundu
3 Quranda şirklə əlaqədar hansı ayələr var? 05.05.10 2.824 dəfə oxundu
4 Firon niyə iman gətirmədi? 10.03.11 2.318 dəfə oxundu
5 Sad surəsinin 29-cu ayəsini niyə belə tərcümə etmisiniz? 20.04.11 2.001 dəfə oxundu
6 Ancaq Allahdan kömək diləmək nə məna verir? 26.06.11 2.268 dəfə oxundu
7 Hucurat surəsinin 7-ci ayəsini necə başa düşmək lazımdır? 02.01.12 1.789 dəfə oxundu
8 Şagirdlər Quran dərsində mütləq dəstəmazlı olmalıdırlar? 04.04.12 2.171 dəfə oxundu
9 Həzrəti İbrahimə nə üçün tapşırıldı ki, kəsəcəyi quşları özünə isinişdirsin? 23.01.13 1.508 dəfə oxundu
10 Peyğəmbərimiz Qiyamət günü qədim ümmətlərə də şahidlik edəcək? 23.05.14 1.578 dəfə oxundu
11 Quran dəstəmazsız oxuna ya da əllə tutula bilərmi? 04.01.17 970 dəfə oxundu
12 Quran, beynəlmiləl bir kitabdırmı? 11.03.19 47 dəfə oxundu
13 Quranın zikr olması 05.07.09 3.237 dəfə oxundu
14 Quranı nüzul cərgəsinə əsasən başa düşməyə çalışmaq düzdür? 20.09.14 1.457 dəfə oxundu
15 İblisin haqq yoldan azmağı 12.05.09 2.537 dəfə oxundu
16 İbrahim peyğəmbərin sınağa çəkildiyi kəlmələr nədir? 11.03.11 4.077 dəfə oxundu
17 Günahkarlar Qiyamət günü kor vəziyyətdə həşr olunacaqlar? 18.04.11 2.186 dəfə oxundu
18 Qurana əsasən cansız varlıqların da öz dilləri var? 04.07.11 2.245 dəfə oxundu
19 Zina cəzasının qeyd edildiyi ayələrdəki əzab axirətdəki əzabdır? 04.01.12 3.822 dəfə oxundu
20 Əshabi-qəryə 10.04.12 1.538 dəfə oxundu
21 İbrahim peyğəmbər quşları dağa diri buraxıb, yoxsa ölü? 24.01.13 1.786 dəfə oxundu
22 Quranda cəmi neçə ayə var? 12.12.13 4.916 dəfə oxundu
23 Sünnətullah nədir? Fıtratullahla arasındakı fərqi izah edə bilərsiniz? 03.03.17 363 dəfə oxundu
24 Bismillahi-r-Rəhmani-r-Rəhim ifadəsi 05.07.09 6.295 dəfə oxundu
25 Qurbanlıq buğa əhvalatı 01.04.10 2.206 dəfə oxundu
26 Bəqərə surəsi, 7-ci ayə (II hissə) 28.03.10 3.423 dəfə oxundu
27 Quran kitab halına salındığı vaxt ona bir müdaxilə olub? 18.03.11 3.294 dəfə oxundu
28 Quran təkcə kişilərə müraciət edir? 21.04.11 1.914 dəfə oxundu
29 Peyğəmbər bizim bütün əməllərimizi görür? 05.07.11 2.360 dəfə oxundu
30 Peyğəmbərin Quranı şərh etmək kimi bir missiyası olub, yoxsa yox? 06.01.12 1.808 dəfə oxundu
31 Yataq otağına Quran qoymaq olar? 23.05.12 5.100 dəfə oxundu
32 Ali-İmran surəsinin 81-ci ayəsi 12.02.13 1.905 dəfə oxundu
33 Cəlcəlutiyyə deyilən bir vəhy nazil edilibmi? 24.12.13 1.356 dəfə oxundu
34 Quranda “Əhbar” kəliməsiylə qəsd edilənlər kimlərdir? 27.02.17 267 dəfə oxundu
35 Mələyin peyğəmbərə yuxuda gətirdiyi vəhyin Quran olmadığını demək olar? 05.07.09 3.267 dəfə oxundu
36 Şəfaət 08.04.10 3.198 dəfə oxundu
37 Nəsx və izahı 26.05.10 3.960 dəfə oxundu
38 Qurani-Kərimin xüsusiyyəti 15.03.11 9.812 dəfə oxundu
39 Quranda ümmət sözü neçə mənada işlənir? 26.04.11 2.228 dəfə oxundu
40 Qurandakı “ulu-l-əlbab” nə məna verir? 07.07.11 1.668 dəfə oxundu
41 Quran insanlara verilmiş təmiz sudur, havadır 28.02.11 2.444 dəfə oxundu
42 Quranın tarixi bir yanaşma ilə oxunmalı olduğunu demək düzgündür? 08.06.12 1.593 dəfə oxundu
43 Bəzi xəstəliklərə qarşı Quran oxunması nə dərəcədə düzgündür? 03.11.14 1.684 dəfə oxundu
44 Allah üçün qeybdən söhbət gedə bilərmi? 01.01.14 1.569 dəfə oxundu
45 Quranda “Ruhban” kəliməsi ilə qəsd edilənlər kimlərdir? 01.03.17 275 dəfə oxundu
46 Hamı Quranı oxuyub başa düşə bilər? 05.07.09 2.397 dəfə oxundu
47 Həzrəti İsa həzrəti İshaqın nəslindəndir? 05.07.09 3.265 dəfə oxundu
48 Kafir nə deməkdir? Kafir kimlərə deyilir? 02.04.10 6.920 dəfə oxundu
49 Quranda surələrin əvvəlində nəyə əsasən “əuzu-bəsmələ” yoxdur? 04.12.14 1.546 dəfə oxundu
50 Qurandakı “şaə” və “əradə” felləri “istəmək” mənasını bildirir? 18.03.11 1.756 dəfə oxundu
51 Quranın başa düşülməsində ictihadın əhəmiyyəti 13.05.11 1.757 dəfə oxundu
52 İnsanın başına bir iş gələndə şeytanın dostu olur? 07.07.11 1.807 dəfə oxundu
53 Quranda Cahiliyyədən qalma şerlər var? 20.01.12 1.747 dəfə oxundu
54 Ənam surəsinin 38-ci ayəsindəki dabbə sözünün mənası nədir? 19.06.12 2.167 dəfə oxundu
55 İbrahim surəsinin 4-cü ayəsinə sizin kimi məna verən qədim dövr alimləri olub? 26.02.13 1.760 dəfə oxundu
56 Quran 29/45-dəki “ən böyük zikr”lə nə nəzərdə tutulur? 15.01.14 1.980 dəfə oxundu
57 Bir daha peyğəmbər gəlməyəcəyinə görə Bəqərə 286-cı ayədəki “ISR” nədir? 22.03.17 687 dəfə oxundu
58 Tağutilik məfhumu nəyi bildirir? 05.07.09 2.170 dəfə oxundu
59 Nuh peyğəmbər əslində nə qədər yaşayıb? 05.07.09 5.635 dəfə oxundu
60 Bəqərə surəsi 19.04.10 5.228 dəfə oxundu
61 Quran əleyhinə danışanlarla münasibətimiz necə olmalıdır? 08.02.16 947 dəfə oxundu
62 Qurandakı dua ayələri Allahın sözü deyil? 19.03.11 2.640 dəfə oxundu
63 Peyğəmbər axırıncı ayə nazil olana qədər Quranla hökm vermədi? 13.05.11 1.771 dəfə oxundu
64 Naziat surəsinin 29-cu ayəsindəki gün nə deməkdir? 08.07.11 1.664 dəfə oxundu
65 Quran yüklənən mobil telefonu cibdə daşımaq günahdır? 24.01.12 2.756 dəfə oxundu
66 Allah Özü barədə nə üçün: “Biz” deyir? 03.07.12 2.903 dəfə oxundu
67 Ali-İmran surəsi 45-ci ayəni qəza-qədər baxımından necə başa düşmək lazımdır? 09.03.13 2.117 dəfə oxundu
68 Bu zəmanədə Qurana nə cür xidmət etmək olar? 06.02.14 1.868 dəfə oxundu
69 Əli İzzətbekoviçdən İslam dünyasının Xülasəsi 14.04.17 490 dəfə oxundu
70 Quran və anaxronizm 05.07.09 2.046 dəfə oxundu
71 Hansı surəni oxumaq daha fəzilətlidir? 19.09.15 1.555 dəfə oxundu
72 Vaqiə surəsinin 79-cu ayəsindəki mutahhəruun sözü nə deməkdir? 14.04.10 2.521 dəfə oxundu
73 Nisa surəsinin 159-cu ayəsinin izahı 27.11.10 2.764 dəfə oxundu
74 Ölünün dalınca Quran oxumağın nə mənası var? 20.03.11 3.799 dəfə oxundu
75 Quran dərsini niyə ayələrin nazil olduğu ardıcıllığa əsasən keçmirsiniz? 17.05.11 1.980 dəfə oxundu
76 Təbbət surəsi 11.07.11 3.739 dəfə oxundu
77 Quran və hədis proqramı olan aparatla ayaqyoluna girmək olar? 24.01.12 2.051 dəfə oxundu
78 Peyğəmbərin bağışlanma üçün duası hansı məqsədi daşıyır? 08.07.12 3.908 dəfə oxundu
79 Quranın mubin olmağı nə məna daşıyır? 08.04.13 1.395 dəfə oxundu
80 Quran oxuduqda ağlamaq lazımdır? 10.02.14 1.905 dəfə oxundu
81 Quranın varlığından xəbəri olan qeyri-müsəlmanlara təbliğ çatmış sayılırmı? 26.05.17 457 dəfə oxundu
82 Ölüyə Quran tapşırmaq 11.03.11 21.774 dəfə oxundu
83 Tövbə surəsinin 49-cu ayəsində hansı hadisədən danışılır? 24.10.14 1.381 dəfə oxundu
84 Fitrət nə deməkdir? Quranın fitrətlə nə kimi bir əlaqəsi var? 14.04.10 2.942 dəfə oxundu
85 Allah bəzi yəhudiləri bu dünyada öldürüb təzədən diriltmişdir? 30.05.13 1.727 dəfə oxundu
86 Quranda şikəst doğulmaqla əlaqədar ayələr var? 21.03.11 3.190 dəfə oxundu
87 Allah Quranda Özü haqqında bəzi hallarda nə üçün: “Biz”, – deyir? 17.05.11 6.007 dəfə oxundu
88 Qurandakı xüsusi sözlər üçün hansı mənbələrə baxmaq lazımdır? 17.07.11 2.393 dəfə oxundu
89 Bəşər və insan sözlərinin məna fərqi var? 29.05.14 1.807 dəfə oxundu
90 Aybaşı halında olan qadın Quran oxuya bilər? 08.01.15 6.015 dəfə oxundu
91 Hamının Quranı müxtəlif tərcümə etməyinin səbəbi Ərəb dilidir? 09.04.13 1.476 dəfə oxundu
92 Quranı əbcəd, yaxud da cifrlə təfsir etmək düzdür? 12.02.14 1.534 dəfə oxundu
93 Rəsulullaha Quran xaricində vəhy gəlibmi? 21.07.17 258 dəfə oxundu
94 Adəm və İblis 05.07.09 2.514 dəfə oxundu
95 Yunus peyğəmbər tövbə etməsəydi, nə baş verəcəkdi? 26.02.10 3.284 dəfə oxundu
96 Təhrif nə deməkdir? 16.04.10 2.443 dəfə oxundu
97 Əshabi-hicr hansı peyğəmbərin qövmüdür? 26.01.11 2.150 dəfə oxundu
98 Quran 23 ildə nazil olub, yoxsa 1 ayda? 22.03.11 5.886 dəfə oxundu
99 Tin surəsindəki “əsfali-safilin” ifadəsi ilə dünya nəzərdə tutulur? 20.05.11 1.702 dəfə oxundu
100 Qurandakı “aşna” sözü ilə nə nəzərdə tutulur? 17.07.11 2.106 dəfə oxundu