Peyğəmbəri tanrılaşdırmaq
Müsəlmanlar > Düşüncə sahəsi > Fitvalar > Təsəvvüf-təriqət Tarix: 30 Mart 2010 Tövsiyə et Çap et

PEYĞƏMBƏRİN İLAHLAŞDIRILMASI

(Peyğəmbərin tanrı yerinə qoyulması)1

Şeytan Allah Təalaya belə demişdi: “… Mən nə olursa olsun, onlardan ötrü sənin haqq yolunun üstündə oturacağam. Sonra onların önlərindən, arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm. Görəcəksən, onların çoxu sənə təşəkkür etməyəcək” (Əl-Əraf, 7/16-17).

Şeytan haqq yola qədəm qoyanlara mane olmağa çalışır. Onun ən böyük tələlərindən biri də peyğəmbəri fövqəlbəşər mövqedə, yəni müstəsna bir varlıq kimi göstərməkdir. Bu məsələdə şeytana arxa duran insan şeytanlar da az deyil. Peyğəmbəri fövqəladə bir varlıq kimi göstərmək isə onlar üçün asandır; çünki peyğəmbərin də onların özləri kimi bir insan olduğunu qəbul etməyə çətinlik çəkirlər. Quranda bu məsələ ilə əlaqədar ayələr də vardır:

İnsanlara doğru yolu göstərən bir elçi gəldiyi vaxt ona iman gətirməklərinə mane olan yeganə şey onların bu sözləri idi: “Allah elçi olaraq bir insan göndərdi?”

Onlara de: “Əgər yer üzündə gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı və oraya yerləşsəydilər, biz onlara göydən mütləq mələk bir elçi göndərərdik” (Əl-İsra, 94-95).

Həzrəti Muhəmməd (s. a. v.) Allah tərəfindən peyğəmbər olaraq göndərildiyi vaxt məkkəlilər buna xeyli təəccüblənmiş və belə demişdilər:

Bu elçinin (səciyyəvi, onu bizdən ayıran) xüsusiyyəti nədir ki? O, da yemək yeyir və küçələrdə (bazarlarda) gəzib dolaşır. Ona bir mələk göndərilsə və onunla birlikdə xəbərdarlıq (peyğəmbərlik) etsə, olmazmı (Furqan, 25/7)?

İndiki vaxtda da bəzi insanlar bu ayəni böyük bir təəccüb və çaşqınlıqla qarşılayırlar:

De: “Mən də sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy edilir ki, sizin tanrınız yalnız bir olan tanrıdır (Allahdır)” (Əl-Kəhf, 18/110). Buna təəccüb edən insanlar elə güman edirlər ki, peyğəmbər fövqəlbəşər bir varlıqdır.

Xristianlar İsa peyğəmbəri (s. a. v.) tanrılaşdırıblar. Məsələn, katolik xristianlar elə inanırlar ki, İsa (s. a. v.) olmasaydı kainat heç yaradılmazdı. Göylərdə və yer üzündə gözə görünən və görünməyən şeylər, o cümlədən taxtlar, səltənət və hökmdarlıqların hamısı sırf onun vasitəçiliyi sayəsində və onun üçün yaradılmışdır.2

Bu batil inanc müsəlmanların inanclarına da qarışmışdır. Məsələn, uydurulmuş olduğu halda xalq tərəfindən doğru kimi qəbul edilən bir hədisdə iddia edilir ki, guya Allah Təala peyğəmbərimiz Həzrəti Muhəmmədə (s. a. v.):

“Sən olmasaydın, kainatı yaratmazdım”3 , – demişdir. Bəzi təriqətlərin inanclarına əsasən Muhəmməd (s. a. v.) varlığın, yəni mövcud olmağın başlanğıcıdır. Allahdan başqa heç bir şey yox ikən ilk dəfə həqiqəti-Muhəmmədiyyə meydana gəlmiş, bütün varlıqlar ondan və onun üçün yaradılmışdır. Həqiqəti-Muhəmmədiyyə nur olması baxımından aləmi yaratmaq prinsipi və onun əslidir. Bu nur ölməz və əbədi olduğuna görə peyğəmbər haqqında «o, öldü» demək olmaz. Allah haqqında «Allah vardır və ya yoxdur, Allah əzəlidir və ya sonradan olmadır» demək mümkün olmadığı halda, həqiqəti-Muhəmmədiyyə haqqında «o, vardır və əzəlidir» demək olar. Həqiqəti-Muhəmmədiyyə bütün peyğəmbərlərin və övliyaların öz ilahi və gizli biliklərini aldıqları mənbədir. Bu həqiqət haqqdan gələn feyzin gedib xalqa çatmağından ötrü vasitəçilik edir.4

Katoliklərin inancına əsasən «Məsih İsa həqiqi Allah və həqiqi insandır. Elə bu səbəbə görə insanlarla Allah arasında yeganə vasitəçidir».5

Bəzi təriqətlərdə qəbul edilmiş inanc sisteminə əsasən Allah və həqiqəti-Muhəmmədiyyə eyni həqiqətin ön və arxa üzləridir.6

Bu barədə belə bir şer də deyilir:

Əhəd Əhməddir, kim mim edər fərq,

Bütün aləm o mim içrə olar qərq.

Əhəd Allahdır.7

Əhməd Həzrəti Muhəmmədin (s. a. v.) Quranda da çəkilən adlarından biridir. Buradan belə çıxır ki, «Əhəd Əhməddir»«Əhəd də Allahdır» ifadələrinin təbii nəticəsi «Allah Əhməddir, yəni Muhəmməddir» deməkdir. Bu şer Əhəd (أحد) və Əhməd (أحمد) sözləri arasındakı fərqin mim (م) hərfi olduğunu bildirir. Bu fərq həmin iki kəlmənin yazılışında olub Əhmədin lehinədir, başqa sözlə, buradakı mim hərfi Əhməd sözündədir. Çünki onlar bütün aləmin o mim hərfinin içində olduğuna inanırlar. Halbuki, İslam dinində belə bir inanc qətiyyən yoxdur. Qurani-Kərimdə bu məsələyə aydınlıq gətirən ayələr də vardır. Onlardan biri belədir:

Muhəmməd ancaq bir elçidir (peyğəmbərdir). Ondan əvvəl də elçilər gəlib-getmişlər (Ali-İmran, 3/144).

De: “Mən də eynilə sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız yalnız bir olan tanrıdır (Allahdır). Artıq Ona qarşı doğru-dürüst olun və Ondan bağışlanmağınızı diləyin. Vay o şərik qoşanların halına”(Fussilət, 41/6)!

De: “Mənim sizə nə zərər verməyə, nə də sizi kamilləşdirməyə gücüm çatar”

De: “Məni Allahın əzabından heç kim xilas edə bilməz və mən də Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilmərəm!”

“Mənim işim ancaq Allahın dərgahından olanı və Allahın göndərdiklərini təbliğ etməkdir” (Cinn, 72/21-23).

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Abdulaziz Bayındır, Kur’an Işığında Aracılık ve Şirk, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 3-cü nəşr, İstanbul, 2009, s. 79-82. []
  2. Eyni əsər, 331-ci abzas. []
  3. İsmayıl ibn Muhəmməd Əl-Əcluni, Kəşful-Xəfa, Beyrut, 1988/1408, II cild, s. 164. Əl-Əcluni bu əsəri xalq arasında hədis kimi qəbul edilən sözləri meydana çıxarmaq və onların həqiqətən peyğəmbər tərəfindən deyilib-deyilmədiyini, başqa sözlə, bu sözlərin hansının hədis, hansının da uydurma olduğunu müəyyən etmək məqsədilə yazmışdır. Bu  səbəbə görə həmin əsərdə çoxlu uydurma hədis var və elə bu hədis də uydurmadır. []
  4. Mehmet Dəmirçi, Türkiyə Diyanət Vəqfi İslam Ensiklopediyası, XV cild, s. 179-180, Həqiqəti-Muhəmmədiyyə bəndi. []
  5. Katolik kilsəsi din və əxlaq prinsipləri, 480-ci abzas. []
  6. Mehmet Dəmirçi, yenə orada. []
  7. Əli Ramazan Dinc, İki cahan sərvəri peyğəmbəri-zişanımız, Yeni Dünya jurnalı, nömrə 58-59, s. 32, Avgust-Sentyabr, 1998.

    Bu şəxs Nəqşibəndilik təriqətinin şeyxlərindən biridir və özü də İlahiyyat fakültəsini bitirib. Onun jurnaldakı bu yazısını oxuduğum gün İstanbulun Gədikpaşa rayonunda yaşayan müridlərindən birinin evinə getdim və gördüm ki, onun özü də oradadır. Onunla söhbət zamanı lazımi xəbərdarlıqlar da etdim. O isə bütün bu dediklərinin sevgidən irəli gəldiyini deyib özünü can-başla müdafiə etdi. İnşallah ölməmişdən əvvəl tövbə edər. O, bu günahı yazılı etdiyinə görə tövbəsini də yazılı etməlidir. []

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.116 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təriqətlərdə mövcud olan tövbə almaq nə deməkdir? 12.02.10 2.172 dəfə oxundu
2 18 min aləm söhbəti düzdür? 17.03.11 4.408 dəfə oxundu
3 Zikrli ilahi və kollektiv zikr haqında fikriniz nədir? 11.02.10 1.837 dəfə oxundu
4 Şəfa tapmaq üçün silsilə ilə dua və ibadət etmək olar? 12.04.11 3.780 dəfə oxundu
5 Səid Nursinin sözləri ilham ola bilməzmi? 11.02.10 1.823 dəfə oxundu
6 Təriqətçilər hansı məqsədlə rabitə ilə məşğul olurlar? 14.04.11 1.575 dəfə oxundu
7 Ənvaru-l Aşiqin necə bir kitabdır? 14.08.14 1.032 dəfə oxundu
8 Təriqətə daxil olan insanlar öz üsullarına əsasən zikr edə bilərlər? 20.05.11 1.630 dəfə oxundu
9 Feyz nə deməkdir? Şeyxlər feyz paylaya bilərlər? 12.03.10 1.822 dəfə oxundu
10 Rəvasi nə deməkdir? 21.06.11 1.651 dəfə oxundu
11 Dara düşdüyümüz vaxt qəbirlərdən kömək diləməklə əlaqədar bir hədis var? 10.03.10 3.186 dəfə oxundu
12 Nəfsin mərtəbələri nədən ibarətdir? 10.05.10 2.581 dəfə oxundu
13 Təriqət dərsinə getmək lazımdır? 08.07.11 1.646 dəfə oxundu
14 Qurani-Kərimdə təriqətlə əlaqədar hər hansı bir ayə var? 26.07.09 2.269 dəfə oxundu
15 Vəhy və ilhamın arasında fərq var? Vəhy hamıya gələ bilər? 14.05.10 2.013 dəfə oxundu
16 Xəlifə Ömər yağış duasında həzrəti Abbasla təvəssül edib? 07.10.11 1.914 dəfə oxundu
17 Allah dostları məsələsi 26.07.09 1.882 dəfə oxundu
18 Nəfsimizi tərbiyə etmək üçün halal şeyləri özümüzə haram etməyimiz düzgündür? 18.06.10 1.846 dəfə oxundu
19 Dini məsələlərdə bir alimə tabe olmaq səhvdir? 09.02.12 2.144 dəfə oxundu
20 Təriqətlərdə üstünlük təşkil edən əqidə və anlayışlar 26.07.09 2.687 dəfə oxundu
21 Din böyüklərini müqəddəs hesab etmək 22.07.10 2.449 dəfə oxundu
22 İslamda Üveysilik var? 05.04.12 1.501 dəfə oxundu
23 Bəlqisin taxtının Yəməndən Qüdsə gəririlməsi kəramət deyilmi? 01.03.10 1.835 dəfə oxundu
24 Peyğəmbəri tanrılaşdırmaq 30.03.10 3.116 dəfə oxundu
25 Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsi təriqətlərin ucadan zikrinə sübutdur? 28.05.12 1.466 dəfə oxundu
26 Dinin geyim-kecimdən ibarət olduğunu güman etmək 28.07.09 1.687 dəfə oxundu
27 Din 31.03.10 2.986 dəfə oxundu
28 Tayyi-məkan var? Şeyxlər insanın ürəyindən keçənləri bilə bilərlər? 02.03.13 1.370 dəfə oxundu
29 Qurana müvafiq rəftar etmək 28.07.09 1.493 dəfə oxundu
30 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.817 dəfə oxundu
31 Allahın gözüylə görmək nə deməkdir? 01.05.13 1.471 dəfə oxundu
32 “Ümmətimin alimləri İsrail oğullarının peyğəmbərləri kimidirlər” hədisi səhihdir? 28.07.09 1.855 dəfə oxundu
33 Şəfaət inancı 08.02.11 2.948 dəfə oxundu
34 “Vəhdəti-vücud” nə deməkdir? 28.12.13 1.859 dəfə oxundu
35 Vəkil sözünü insanlar haqqında işlətmək düzdür? 21.05.14 1.026 dəfə oxundu
36 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.922 dəfə oxundu
37 Təriqətlərdəki cəzbə halı nə deməkdir? 26.03.11 1.742 dəfə oxundu
38 Təriqətlərdəki insani-kamil məfhumunun izahı 07.03.11 1.535 dəfə oxundu
39 Təriqətlərin rabitə inancı dini cəhətdən düzgündür? 12.02.10 1.605 dəfə oxundu
40 Siz təsəvvüf əhlinə kafir deyirsiniz? 08.03.11 1.807 dəfə oxundu