Müselmanlar
Müsəlman olmayanı tərifləmək olar?

Müsəlman olmayanı tərifləmək olar?

Sual: Müsəlman olmayan bir müəllimə: “Siz yaxşı müəllimsiniz”, - demək günahdır?

Belə demək olar. Günah deyil. Muhəmməd peyğəmbərdən belə bir hədis nəql edilir:

“Ərəblərin ən yaxşıları Cahiliyyə dövründə yaxşı olduqları kimi, İslam dövründə də yaxşı olanlarıdır”. ((Buxari, Ənbiya, 8, 14, 19, Mənaqib, 1, 25, Təfsir, Yusuf, 1; Müslim, Fəzail, 168 (2378); Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, 2/257, 260, 391.))

Buna görə də Allah əhli-kitab (kitab verilənlər) olan yəhudi və xristianlardan bəhs etdikdən sonra: “Hər kəsin bir hədəfi var. O, ona üz tutur. Siz yaxşı işlərdə yarışın. Harada olursunuzsa, olun, Allah sizi bir yerə cəm edəcək. Allah gücü hər şeyə yetəndir!”, ((Bəqərə, 2/148)) – deyə, buyurmuşdur. Beləliklə, Allah müsəlmanlara onlarla yaxşı olan hər işdə yarışmağı əmr edib.

Əlavə olaraq, Yusuf peyğəmbər hələ müsəlman olmayan ağasından söz açdığı vaxt: “O, mənim ağamdır, mənə yaxşı baxmışdır” ((Yusuf, 12/23)) , – deyərək onu təqdir etmişdir.

Bütün bunlar göstərir ki, müsəlman olmasalar da, işlərini yaxşı görən insanlar müsəlmanlar tərəfindən təqdir edilə bilər. Bunun hər hansı bir eybi olmaz. Günah filan deyil.

Bizi izləyin