Müsəlmanlar
Bir ata öz oğlunun evində səfəri olar?