Müselmanlar
Bir saat elmlə məşğul olmaq bir illik ibadətdən daha xeyrlidirmi?

Bizi izləyin