Müselmanlar
Dəstəmaz ya da qüsl alanda boğaza su getsə oruc batıl olar?

Bizi izləyin