Lə İlahə İlləllah
Müsəlmanlar > Düşüncə sahəsi Tarix: 20 Şubat 2014 Tövsiyə et Çap et

Lə İlahə İlləllah

“Günah işlər görməkdə davam edənlərdən birinə ölüm gəlib çatdığı vaxt: “Mən indi tövbə etdim!”– deyənlərin də, kafir kimi ölənlərin də tövbəsi qəbul deyildir. Biz onlar üçün üzücü bir əzab hazırlamışıq.” (Nisə 4/18.)

Quranın xaricinə çıxanlar, onu ölçü götürməyənlər, özlərinin görülməyən dəyərlərə sahib olduğunu ifadə edər və sözdə bəzi kəlimələrə sığınırlar. Məsələn; “mənim imanım var,” “mən müsəlmanam, Allaha da inanıram,” “mənim qəlbim təmizdir,”– kimi ifadələr və sairə. Bütün bu dəyərli kəlimələri hər kəs işlədir. İnsanlardan istənilən isə bunları həyata keçirmək, yaşamaqdır ki, belələrinə; “Allahın dediklərini yerinə yetirən,” ona “təslimiyət göstərən”– mənasında müsəlman deyilir. Axirətdə cəza və mükafatı da buna görə əldə edirik.

Bir adam, mən həkiməm deməsiylə həkim, aliməm deməsiylə alim, təmiz və dürüstəm deməsiylə təmiz və dürüst olmadığı kimi, müsəlmanam deməsiylə də müsəlman olmaz. Gərək şərtlərini yerinə yetirəsən. Bunun şərtlərini də Allah kitab, peyğəmbər göndərməklə bildirmişdir.

Dediyimiz kimi, öz kitablarını ölçü götürməyən hər hansı dinin mənsubları, dinlərinin xaricində görülməyən dəyərlərə və mücərrəd kəlimələrə sığınırlar. Məsələn: Yəhudilər yəhudi olmaqla, Xristianlar vəftiz olmaq və günahlarını İsa (ə.s.) a yükləməklə, Müsəlmanlar da “La ilahə illəllah” deməklə müsəlman və Allahın istəkli bəndələri olduqlarını düşünürlər.

Biz, mövzumuzla əlaqədar “La ilahə illəllah” deyənləri misal göstərəcəyik. Əslində bu kəlimə Quranın ən çox işarət etdiyi , onda olan kəlimədir. Ancaq insanlar pratikdə bu kəliməni Qurandan qoparmışlar. Buna səbəb, təqlid etdiyimiz məzhəbin görüşləri, bir çox siyasətçilərin məqsədyönlü fəaliyyətləri və xatalı din anlayışı olmuşdur. Bu cür anlayışların təsiri ilə insanlar Allahın kitabı olan Qurandan uzaqlaşıblar. “La ilahə illəllah”,- dedin bitdi, o qurtarırsa, Quranın əmrlərini yerinə yetirməyə nə ehtiyac var? Kim “la ilahə illəllah”– dedi, cənnətə girər. Hələ yaşadığı vaxt deyil, ölüm ayağında desə bəsdi. Bu halda da deyə bilməsə, öldükdən sonra molla təlqinlə çatdırır və ya xatırladır. Pəh nə gözəl! Belə məsuliyyətsizliyi, belə dini kim istəməz. Çox təəssüf ki, bu cür din anlayışını sıradan cahil xalqın insanları deyil, bu dinin bir çox qabaqda gedən alimləri, müəllimləri mənimsəmişlər. Bir neçə hədis də rəvayət etdinmi bitdi… Artıq Quran nə deyir? bunun mənası nədir? şərtlərinə uyarmı, uymazmı? əhəmiyyəti yoxdur. Bu hədislərdən bir neçəsi: “Kim La ilahə illəllah deyərsə, cənnətdən çıxacaqdır,” “Kim la ilahə illəllah deyib, başqa əməl işləməsə cənnətə girəcəkdir,” “Əməl imandan deyildir.” Bu kimi hədislərə əsaslananlar, eyni zamanda Quranı Kərimin Nisə surəsinin 48-ci ayəsini də dəlil gətirirlər: “Şübhəsiz ki, Allah Özünə şərik qoşanları əfv etməz, amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs, əlbətdə, böyük günah etmiş olur.” (Nisə 116)

Əvvəlcə hər kəs bunu yaxşı bilməlidir ki, hər “La ilahə illəllah” deyən şəxs şirkdən xilas olmur. Sonra da bu ayədə, Allah hər şərik qoşmayanı əfv edəcəyini də ifadə etmir. Ayədə “istədiyi şəxsin” günahlarını bağışlayacaqdır. Bir də bu kəlimənin nə mənaya gəldiyini də hər kəs bilmir. İrəli sürdükləri hədislərə bir hadisəni də misal verirlər: “Uhud döyüşündə gənc bir səhabinin peygəmbərə: “Əvvəlcə imana gəlib sonra döyüşümmü?, yoxsa, “döyüşüb sonra iman edimmi?”-sualına, Peyğəmbər: “iman et sonra döyüş,”– deyə cavab verdiyini nəql edərlər. Bu hadisədəki hədis, əslində imanı əməldən ayıranların əksinə dəlildir. Çünki bu gənc səhabi imanının əlaməti olan əməllərin ən böyüyünü yerinə yetirdi, yəni imanın gərəyini yerinə yetirmək surətilə cihad etdi.

Təəssüflə qeyd edim ki, Peyğəmbərimiz və səhabə dövründən sonra yavaş-yavaş müsəlmanların din anlayışı, kitab əhlinin din anlayışına bənzəmişdir. Necəki, yəhudilər özlərinin Allahın seçkin bəndələri olduqları üçün cənnətə girəcəklərini, xristiyanlar da vəftiz olmaqla, günahlarını İsa (a.s.) ya yükləyib cənnətə girəcəklərini, özləri kimi düşünməyənlərin də cəhənnəmə gedəcəklərini düşünürlərsə, müsəlmanlar da “la ilahə illəllah” kəliməsini sözlə ifadə etməklə cənnətə girəcəklərini və özləri kimi düşünməyənlərin də cəhənnəmə gedəcəklərini düşünürlər.

Bu baxış tərzi, Allahın imtahanından boyun qaçıranların baxış tərzidir. Necəki yəhudi və xristianlar dini boyunduruqdan özlərini kənarlaşdırmaq üçün batıl əqidələrə sarıldılarsa, Quranın mühakəməsindən qaçan müsəlmanlar da onların əqidələrinə bənzər iddialara sarıldılar. Məsələn, “ölüm anında la ilahə illəllah”– demək, “müəyyən günlərdə bəzi ibadət və ritualları yerinə yetirmək,” “ziyarətlərə,” “şəfaətlərə” yönəlmək və sairə. Xalqın əksəriyyəti müsəlman olmağı iki şeydə görürlər: 1 Sünnətdə. 2. Şəhadətdə.

Sünnət, körpə yaşlarında müsəlmanlığının başlanğıcı, Şəhadət də ölüm ayağında müsəlmanlığının son vəfası olmuş olur. Bu anlayışda olanlar üçün; Quran nazil olmuş, baxıb-baxmamaq mühüm deyil… İman son nəfəsdə ya gəlirmiş ya gedərmiş… İş bundan ibarətmiş…

Rəbbini ölüm ayağına həps edənlər, Onu həyatlarına qoya bilməzlər. Bir ümmət ağlı istehfaya göndərərsə, təqlidə sarılır. Artıq Allahın kitabına, Peyğəmbərinə görə deyil, özlərinə görə bir baxış tərzi formalaşdırırlar.

”La ilahə illəllah” dinini, sadəcə la ilahə illəllah deməyə çevirdilər. Bu kəliməni Qurandan ayırdılar, sonra onu öldürdülər, məzarı insanların qəlblərindədir.

“La ilahə illəllah”– İslama girişdir. Bunu deyən məsuliyyət alır. Əgər bu kəliməni dedikdən sonra da əqidə və əməldə eyni şeyləri təkrarlayırsa, dediyi söz keçici bir kəlimədən ibarət olur.

Vaxtı ilə biri gəlib “mənim atam müsəlman oldu, çünki can üstündə ikən bülbül kimi “lə ilahə illəllah”- deyirdi… öldü,”- dedi. Məncə belə birindən müsəlman deyil, bülbül olsaydı daha yaxşı olardı. Muhakiməsi zəif insanlar, kütləvi şəkildə Allaha kəf gəlməyə çalışırlar. Ancaq bu gediş, belə insanları kütləvi cəhənnəmə aparır.

Bir vaizin dediyi kimi, “Siz Allahın dinini, Quranı ailənizə qoymayacaqsınız, işinizə, aşınıza, içinizə qoymayacaqsınız, ancaq meyyitinizə qoyacaqsınız.” Heç kim yaradanını qandıra bilməz. İslam aləmi kitabını həyatına yerləşdirmədən, rəsulunu nümunə almadan, çalışıb-çabalamadan, imtahan olunmadan, rahat, uydurma yollarla dünyanı, cənnəti qazanmaq üçün boş ümidlər bəsləməsin.

Müəllif: Aydın Mülayim.

Saytımızın materiallarından istifadə zamanı mənbə göstərilməlidirMüsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.399 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 İslamdan İslama qədər 15.10.15 1.963 dəfə oxundu
2 “Oxu” qəzetinin Abdulaziz Bayındırla müsahibəsi – 2 26.02.11 2.217 dəfə oxundu
3 Qurbanın maddi və mənəvi əhəmiyyəti 19.10.12 1.480 dəfə oxundu
4 Müsəlmanın müsəlmandan başqa dostu olmaz 09.08.13 1.186 dəfə oxundu
5 Əbu Hamid Qəzalinin fəlsəfi-etik görüşləri 17.11.09 2.563 dəfə oxundu
6 “Oxu” qəzetinin Abdulaziz Bayındırla müsahibəsi – 3 28.02.11 2.032 dəfə oxundu
7 Qurban qətliam deyil! 23.10.12 1.457 dəfə oxundu
8 Dini düşüncəmizi dəyişdirməliyik 04.09.13 1.343 dəfə oxundu
9 Ramazan təqvimi 27.06.14 3.510 dəfə oxundu
10 İslamda insan cəsədi və meyityarma 16.03.11 2.276 dəfə oxundu
11 Ad qövmünün həlakı 29.10.12 1.396 dəfə oxundu
12 Sərvət, hakimiyyət və kasıblıq haqqında 07.09.13 1.662 dəfə oxundu
13 Din 31.03.10 2.773 dəfə oxundu
14 QƏNDİLLƏR 13.02.11 2.620 dəfə oxundu
15 İslamda qardaşlıq və bərabərlik 10.11.12 2.226 dəfə oxundu
16 Quran kifayət qədər açıq deyilmi? 04.11.13 1.196 dəfə oxundu
17 Peyğəmbəri tanrılaşdırmaq 30.03.10 2.927 dəfə oxundu
18 Professor Şahlar Əsgərov, “Allahın varlığının riyazi isbatı” 15.02.11 3.041 dəfə oxundu
19 Müvahhid müsəlmanın xüsusiyyətləri 10.11.12 1.579 dəfə oxundu
20 Ənənəvi İslam və həqiqi İslam 11.12.13 1.582 dəfə oxundu
21 Ağıl işlətmək 24.04.10 2.984 dəfə oxundu
22 Quranda şəfaət anlayışı 02.09.15 1.427 dəfə oxundu
23 İslam ümumbəşəri dindir 16.11.12 1.493 dəfə oxundu
24 Nəbi və Rəsul 18.12.13 1.541 dəfə oxundu
25 Məşiət və iradə 05.07.09 3.036 dəfə oxundu
26 İslamda qəbir evi və qəbristanlıq 25.10.11 3.508 dəfə oxundu
27 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.574 dəfə oxundu
28 Sədəqə malı azaltmır 19.01.14 1.399 dəfə oxundu
29 Din böyüklərini müqəddəs hesab etmək 22.07.10 2.275 dəfə oxundu
30 Quranın ecazı 21.11.11 8.947 dəfə oxundu
31 “Şeyx Əhməd vəsiyyətnaməsi” əfsanəsi 03.03.13 1.353 dəfə oxundu
32 Lə İlahə İlləllah 20.02.14 2.399 dəfə oxundu
33 Ramazanda Quran oxumaq 29.07.10 4.835 dəfə oxundu
34 Quran ayəli telefon zəngləri 18.01.12 2.455 dəfə oxundu
35 İslam dinində məhbuslara münasibət 24.03.13 1.517 dəfə oxundu
36 Təsbih və Zikr 29.04.16 813 dəfə oxundu
37 Pir və ziyarətgahlar 07.12.10 13.626 dəfə oxundu
38 Birlik və bərabərliyin simvolu: Həzrəti Muhəmməd 24.01.12 2.357 dəfə oxundu
39 Ümmətin islahı nə ilə mümkündür? 17.11.15 1.192 dəfə oxundu
40 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.754 dəfə oxundu
41 Zəmzəm suyunun sirləri 12.12.10 4.797 dəfə oxundu
42 Ərlə arvadın sirrini açmaq 03.04.12 2.922 dəfə oxundu
43 Həzrəti Hüseynin ölümünə sevinmək? 14.05.13 2.320 dəfə oxundu
44 Novruzla əlaqədar məlumatlar 21.03.15 2.468 dəfə oxundu
45 Yer üzündə gəzib dolaşmaq 17.01.11 2.253 dəfə oxundu
46 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.959 dəfə oxundu
47 Dinimizdə toy və yas mərasimlərinə münasibət 26.05.13 2.426 dəfə oxundu
48 Tövhid 24.09.16 1.549 dəfə oxundu
49 Qütblərdə namaz vaxtları 07.02.11 2.145 dəfə oxundu
50 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.743 dəfə oxundu
51 Qədir Xum hadisəsinin həqiqətləri 07.06.13 1.656 dəfə oxundu
52 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.120 dəfə oxundu
53 Allahın varlığının riyazi isbatı 15.02.11 5.387 dəfə oxundu
54 Müsəlmanın davranışları 23.09.12 1.587 dəfə oxundu
55 Quranın savabı ölüyə çatırmı? 17.06.13 4.363 dəfə oxundu
56 “Oxu” qəzetinin Abdulaziz Bayındırla müsahibəsi – 1 11.02.11 2.261 dəfə oxundu
57 İslamda analara münasibət 19.10.12 1.990 dəfə oxundu
58 Dindən dönənlərin öldürülməsi 17.05.14 1.838 dəfə oxundu
59 Təəssüb və dini təəssübkeşlik 24.06.09 3.032 dəfə oxundu
60 Qərbin inkişafının paradiqması 19.02.11 3.145 dəfə oxundu
61 İslamda söyüşə münasibət 19.10.12 1.702 dəfə oxundu
62 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.238 dəfə oxundu