Müselmanlar
Professor Şahlar Əsgərov, “Allahın varlığının riyazi isbatı”

Bizi izləyin